Publicaties & besluiten

 • Nieuwsberichten

  De nieuwsberichten van de gemeente Gouda.

 • Collegeberichten en besluiten

  De B en W-besluiten en voorstellen zijn openbaar en worden direct na de vergadering bekend gemaakt via de lokale media. De collegeberichten zijn een beknopte uitleg van de besluiten.

 • Gemeentenieuws in de krant

  De wekelijkse bekendmakingen van de gemeente Gouda worden geplaatst in het gratis huis-aan-huisblad de Goudse Post.

 • Bezorgklachten Goudse Post

  De Goudse Post is de krant waar ook gemeentelijke informatie in staat. Daarom is het belangrijk dat de krant overal in Gouda bezorgd wordt. De gemeente heeft om die reden duidelijke bezorgafspraken gemaakt met de Goudse Post gemaakt. Vul het formulier in en uw melding komt bij de uitgever van de Goudse Post terecht.

 • Gemeentegids

  In Gouda wordt jaarlijks een gemeentegids uitgegeven. De gemeente heeft voor de huidige gids een contract met uitgever Akse Media.

 • Visie en beleid

  Programmabegroting, jaarverslagen en andere belangrijke documenten van de gemeente Gouda.

 • Cijfers en kaarten