Voorstelformulieren

Om iemand te kunnen voorstellen voor een onderscheiding is voldoende informatie nodig. Deze informatie kunt u kwijt op het betreffende voorstelformulier.

Het volledig ingevulde voorstelformulier kunt u e-mailen naar lintjes@gouda.nl of per post opsturen naar:

Gemeente Gouda
t.a.v. de Burgemeester van Gouda
Postbus 1086
2800 BB Gouda
o.v.v. VERTROUWELIJK op de envelop