Overige onderscheidingen

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen onderscheidt personen die anderen hebben gered of gereanimeerd in situaties waarin slachtoffers dreigden te verdrinken of te verstikken. Zo probeert zij te bevorderen dat het publiek inziet dat met kordaat optreden mensenlevens kunnen worden gered. De onderscheiding bestaat uit een medaille, een oorkonde of een ander aandenken. U kunt deze onderscheiding aanvragen via de gemeente of rechtstreeks bij de Maatschappij tot Redding van de Drenkelingen, Postbus 3530, 1001 AH te Amsterdam, telefoon 020-6241763.

Bezoek de site van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen via http://www.drenkeling.nl/

Onderscheiding Carnegie Heldenfonds

Carnegie Heldenfonds

Als u vindt dat iemand met gevaar voor eigen leven iemand anders heeft gered, een andere heldendaad heeft verricht of een serieuze poging daartoe heeft gedaan, kunt u diegene voordragen voor een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds. Dit fonds werd op 26 juni 1911 opgericht. Voor jongeren geldt dat zij ook kunnen worden beloond wanneer zij zónder gevaar voor eigen leven iemand hebben gered.

Een onderscheiding van het Carnegie Heldenfonds wordt uitgereikt bijvoorbeeld wanneer iemand uit het water of uit een brandend gebouw is gered. De onderscheiding bestaat uit een kristallen herinneringsplaquette of een zilveren/bronzen medaille en een oorkonde. U kunt deze onderscheiding aanvragen via de gemeente of rechtstreeks bij Stichting Carnegie Heldenfonds, Postbus 90602, 2509 LP te Den Haag, telefoon 0252-428588.

Bezoek de site van het Carnegie Heldenfonds via www.carnegiefonds.nl

Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon is een van de oudste nog bestaande Nederlandse dapperheidsonderscheidingen. De onderscheiding wordt verleend aan ‘hen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering’. Er bestaat een bronzen, zilveren en gouden uitvoering. De gouden variant is de belangrijkste (dapperheids)onderscheiding na de Militaire Willems-Orde. Wilt u meer informatie of iemand voordragen? Bekijk de website van de Kanselarij.

Meer informatie

Jacqueline Jansen
medewerker kabinet en representatie
gemeente Gouda
(0182) 588 220