Koninklijke onderscheidingen

Koninklijke onderscheidingen, ook wel ‘lintje’ genoemd, worden toegekend aan personen die zich onderscheiden door een buitengewone prestatie of inspanning die belangrijk is voor de maatschappij of aan personen die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Een Koninklijke Onderscheiding vraagt u aan bij de burgemeester van de woonplaats van de betreffende persoon. Het is verstandig eerst contact op te nemen met de gemeente; daar wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Een voorstel voor een onderscheiding moet u schriftelijk indienen bij de burgemeester.

Zeven stappen

De procedure van een voorstel tot een Koninklijke onderscheiding is een traject met zeven stappen:

  • Indienen voorstel
  • Advies burgemeester
  • Advies Commissaris van de Koning
  • Advies Kapittel voor de civiele orden
  • Voordracht en ontwerp-Koninklijk Besluit door betrokken minister
  • Ondertekening Koninklijk Besluit door Z.M. de Koning
  • Uitreiking

Tijdig indienen

De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Er zijn heel wat instanties die ernaar kijken. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde 'lintjesregen' voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dien dan het voorstel bij de burgemeester in vóór 1 juli het jaar daarvoor.

Gaat het om een uitreiking bij een tussentijdse gelegenheid, bijvoorbeeld een jubileum of afscheid, dan moet u het voorstel tenminste 5 maanden van tevoren naar de burgemeester sturen. 

Voorstel

In het voorstel komen naast algemene persoonsgegevens ook de gegevens over de werkkring en de functie aan de orde. Indien de voorstelde persoon in loondienst werkt, moet bij het voorstel een verklaring van de werkgever worden gevoegd waaruit blijkt dat deze geen bezwaar heeft tegen de verlening van een Koninklijke Onderscheiding.

Motivering

De motivering is het belangrijkste onderdeel van het voorstel. Hierin moet worden aangegeven wat de bijzondere verdiensten zijn van de decorandus en waarom deze zo bijzonder zijn.
Behalve uitgebreide informatie over zijn bezigheden, moet ook een compleet beeld van de jaren dat de betreffende persoon daar mee bezig is geweest heeft worden toegevoegd. Alles zo compleet mogelijk met jaartallen (in CV-vorm aanleveren). Ook moet u anderen vragen de aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding te willen ondersteunen. (3-5 ondersteuningsbrieven is gebruikelijk).

Adviezen

De burgemeester brengt advies uit over het voorstel. Wanneer dit advies positief is, formuleert de ondersteunende afdeling van de gemeente de soort en hoogte van de onderscheiding. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt het voorstel dan naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer ook de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend. De gemeente informeert u vervolgens over de uitkomst van het voorstel.

Uitreiking

De meeste uitreikingen gebeuren tijdens de 'Algemene Gelegenheid', beter bekend als de 'Lintjesregen'. Deze lintjesregen vindt jaarlijks plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. Een uitreiking kan ook plaatsvinden tijdens een 'Bijzondere Gelegenheid'. Zo'n tussentijdse uitreiking gebeurt alleen wanneer er een rechtstreeks verband is tussen de verdiensten waarvoor iemand wordt onderscheiden en de datum van uitreiking.

Naast het lintje, ontvangt de gedecoreerde ook een oorkonde. Daarin staat dat Z.M. de Koning bij Koninklijk Besluit aan de gedecoreerde een bepaalde graad van onderscheiding in één van de Civiele Orden heeft verleend.