Heldinnen voor Gouda

De gemeente zoekt heldinnen voor Gouda. Het gaat om Goudse vrouwen die zich hebben ingezet voor de emancipatie en voor de verbetering van de positie van meisjes en vrouwen in politiek en bestuur. Iedereen kan tot 30 juni namen aandragen, maar zich ook aanmelden als jurylid. Eén van deze vrouwen ontvangt in september de onderscheiding Heldin voor Gouda.

In 1917 is het algemeen kiesrecht ingevoerd in Nederland, voor mannen. Twee jaar later (september 1919) kregen vrouwen ook kiesrecht. De gemeente wil dit jaar op verschillende manieren aandacht besteden aan het feit dat vrouwen honderd jaar geleden het kiesrecht kregen. Eén van die manieren is het eenmalig uitreiken van de onderscheiding ‘Heldin voor Gouda’.

Waardering en stimulering

Met de onderscheiding wil de gemeente vrouwen en meisjes in Gouda waarderen voor hun genomen verantwoordelijkheid voor maatschappelijke taken. Maar zij wil ze ook stimuleren tot het nemen van deze verantwoordelijkheid. Iedereen in Gouda kan vrouwen nomineren voor deze onderscheiding. Voorwaarden zijn dat de genomineerde vrouw haar onderscheidende activiteiten in en voor Gouda (heeft) verricht, en dat ze nog in leven is.

Aanmelden via de website

Iemand nomineren kan via het aanmeldformulier. De gemeente polst vervolgens bij de genomineerde of wij haar mogen opnemen in lijst van genomineerden. Aanmelden als jurylid kan via dit aanmeldformulier. De intentie is een zo divers mogelijke jury, dus het staat iedereen vrij zich aan te melden. 

Bekendmaking Heldin voor Gouda eind september

Op 30 juni sluit de aanmelding en kort daarop wordt de lijst met aanmeldingen bekend gemaakt. De jury buigt zich aansluitend over de genomineerden en de argumentatie daarbij. Uit de lijst selecteert de jury vier genomineerden, waarvan één tijdens een feestelijke avond eind september wordt verkozen tot Heldin voor Gouda.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u uw vraag mailen naar heldinnenvoorgouda@gouda.nl