Heldinnen voor Gouda

De afgelopen maanden is de gemeente Gouda op zoek gegaan naar heldinnen. Goudse vrouwen die zich op een inspirerende wijze hebben ingezet voor de samenleving, het bedrijfsleven en/of de politiek, waardoor zij een voorbeeld zijn voor andere meisjes en vrouwen. De oproep aan de stad voor heldinnen heeft een lijst met 33 genomineerde heldinnen opgeleverd.

Naast de 33 nominaties hebben zich tien juryleden aangemeld. De divers samengestelde jury zal de lijst met 33 genomineerde vrouwen terugbrengen tot vier. Eén van hen krijgt op 28 september de eenmalige onderscheiding Heldin voor Gouda uitgereikt.

De genomineerden ontvangen binnenkort de officiële nominatie, inclusief een uitnodiging voor de debatavond op 28 september, waar de onderscheiding zal worden uitgereikt.

Download de lijst met de genomineerde heldinnen .

Waardering en stimulans

In september is het honderd jaar geleden dat het vrouwenkiesrecht is ingevoerd. Mede als gevolg daarvan zijn de mogelijkheden voor vrouwen om maatschappelijk actief te zijn enorm toegenomen. Gouda waardeert de maatschappelijke inzet van vrouwen en wil daar in dit jubileumjaar bijzondere aandacht aan besteden door onder meer het uitreiken van de onderscheiding ‘Heldin voor Gouda’. Deze waardering is ook bedoeld als stimulans voor meisjes en vrouwen om maatschappelijk actief te worden. De onderscheiding voor de Heldin voor Gouda is een initiatief van de gemeenteraad en geldt als eenmalig.

Voorwaarden

Iedereen in Gouda heeft vrouwen kunnen nomineren voor deze onderscheiding. Voorwaarden zijn dat de genomineerde vrouw haar onderscheidende activiteiten in en voor Gouda (heeft) verricht, en dat ze nog in leven is. (Burger)raadsleden van de gemeente Gouda zijn uitgesloten voor nominatie.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u uw vraag mailen naar heldinnenvoorgouda@gouda.nl