Heldinnen voor Gouda

De afgelopen maanden is de gemeente Gouda op zoek gegaan naar heldinnen. Goudse vrouwen die zich op een inspirerende wijze inzetten voor de samenleving, het bedrijfsleven en/of de politiek, waardoor zij een voorbeeld zijn voor andere meisjes en vrouwen. Een onafhankelijke jury heeft uit de lijst van 33 ‘Heldinnen voor Gouda’ een selectie van vier gemaakt. Dit zijn (in willekeurige volgorde): Carla Weller, Saliha Bochhah, Carolyt Koops en Maud Roukens. Uit deze vier wordt zaterdagavond 28 september tijdens de debatavond Algemeen Kiesrecht door de aanwezigen de ‘Heldin voor Gouda’ gekozen.

Download de lijst met de genomineerde heldinnen .

Jury en criteria

De jury bestond uit Guusje van der Schot, Tamara Rosenbach, Petra Luijkx (op persoonlijke titel) en Astrid Wielemaker namens de Soroptimistenclub Gouda e.o. Drie andere juryleden konden niet bij de avond zijn en hebben schriftelijk bijgedragen aan de selectie. Bij het opstellen van de criteria om tot een keuze te komen is onder meer gelet op verbinding, belangenloosheid, inclusie en diversiteit. De jury was onder de indruk van de verhalen van de aangemelde Heldinnen en realiseert zich dat naast de vier genomineerden er veel fantastische vrouwen buiten de selectie zijn gevallen die óók veel betekenen voor de Goudse samenleving en óók rolmodel zijn. 

Verkiezing Heldin van Gouda

Op zaterdagavond 28 september wordt in het Cultuurhuis Garenspinnerij door het aanwezige publiek uit de vier genomineerden de ‘Heldin voor Gouda’ gekozen en deze krijgt een onderscheiding uitgereikt. De verkiezing is onderdeel van een debatavond over 100 jaar Algemeen Kiesrecht. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Voor meer informatie zie www.gouda.nl/100jaar. Tijdens de debatavond op 28 september aanstaande vertelt één van de juryleden welke criteria de jury het zwaarst heeft laten wegen en hoe het proces is verlopen.

Waardering en stimulans

In september is het honderd jaar geleden dat het vrouwenkiesrecht is ingevoerd. Mede als gevolg daarvan zijn de mogelijkheden voor vrouwen om maatschappelijk actief te zijn enorm toegenomen. Gouda waardeert de maatschappelijke inzet van vrouwen en wil daar in dit jubileumjaar bijzondere aandacht aan besteden door onder meer het uitreiken van de onderscheiding ‘Heldin voor Gouda’. Deze waardering is ook bedoeld als stimulans voor meisjes en vrouwen om maatschappelijk actief te worden. De onderscheiding voor de Heldin voor Gouda is een initiatief van de gemeenteraad en geldt als eenmalig.

Voorwaarden

Iedereen in Gouda heeft vrouwen kunnen nomineren voor deze onderscheiding. Voorwaarden zijn dat de genomineerde vrouw haar onderscheidende activiteiten in en voor Gouda (heeft) verricht, en dat ze nog in leven is. (Burger)raadsleden van de gemeente Gouda zijn uitgesloten voor nominatie.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u uw vraag mailen naar heldinnenvoorgouda@gouda.nl.