Jeugdlintje - Goudse ster

De gemeente Gouda is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of voor de stad. Zij zijn een voorbeeld en mogen best eens in de schijnwerpers staan. Daarom zijn de jeugdlintjes, Goudse Sterren genaamd, in het leven geroepen.

Kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 23 jaar kunnen hiervoor voorgedragen worden. Daarvoor moeten zij in Gouda wonen en zich op een positieve manier inzetten voor anderen of voor de stad. Ook kunnen zij iets heel bijzonders hebben gedaan.

Voordragen voor 2020

Wilt u een groep kinderen of jongeren voordragen voor het jeugdlintje? Houdt u er dan rekening mee dat u voor elk kind of jongere separaat een voordrachtformulier invult. Het voordragen kan tot 1 oktober 2020. Jeugdlintjes worden beoordeeld op bijzondere activiteiten van het individuele kind en/of jongere. U mag uiteraard bij een groep dezelfde tekst gebruiken v.w.b. de groepsactiviteit, maar bij vragen ‘bijzondere verdiensten' en 'wat heeft mijn kandidaat gedaan?’ vragen we van u de bijzonderheden van het kind of jongere in te vullen, zie vraag 5 en 6 op het formulier. Omdat er jaarlijks maximaal 10 jeugdlintjes worden uitgereikt is het aanmelden van een grote groep niet aan te bevelen.

De Goudse Ster is een blijk van waardering voor de jonge Gouwenaars, maar ook een stimulans voor henzelf én anderen om met het goede werk door te gaan. De deskundige jury bestaat uit maximaal 5 personen die affiniteit met de doelgroep hebben.

2019

foto uitreiking jeugdlintje 2019
Foto: Astrid den Haan

Aan twee jongeren is op 15 november 2019 uit handen van wethouder Corine Dijkstra in het historische Oude Stadhuys een Jeugdlintje “de Goudse Ster” uitgereikt. De Goudse Ster ging naar Indigo Tjan en Peter Rietveld. Indigo Tjan ontving het lintje omdat hij vanuit Atletiek Vereniging Gouda de scholenwedstrijd 'Green Heart Track Event' heeft ontwikkeld. Hij heeft hiervoor draagvlak gezocht en veel tijd gestoken in de promotie, sponsoring en organisatie van het evenement. Ook is hij op verschillende manieren bij actief bij de AV Gouda. Peter Rietveld is als vrijwilliger betrokken bij Stichting Netwerk Samen voor Goud en heeft verschillende hulpvragen opgepakt. Op dit moment is hij bezig om een groep op te starten om jongeren enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk bij kwetsbare mensen, die een klein netwerk hebben.

Goudse Ster

Goudse SterSinds 2009 reikt de burgemeester jaarlijks maximaal tien Goudse Sterren uit. Dit gebeurt op of rondom 20 november, de dag van de Rechten van het Kind. Het jeugdlintje ook wel de Goudse Ster genoemd, is een trofee van perspex. Een van de zes sterren uit het wapen van Gouda “springt eruit” en staat symbool voor de jongere die door zijn of haar verdienste de trofee verdient. De Goudse Ster is ontworpen door de Goudse kunstenaar Willem Hesseling.