Erepenning van de stad Gouda

De erepenning van de stad Gouda, de hoogste onderscheiding van de stad.

Erepenning gemeente GoudaDe Erepenning van de gemeente Gouda wordt in zilver of verguld zilver geslagen. Hij wordt vervaardigd als legmedaille en vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente met kroon, schildhouders, doornenkrans en wapenspreuk. Op de achterzijde wordt de naam van de ontvanger gegraveerd, evenals de datum van uitreiking. Bij de legpenning wordt ook een draagmedaille in hetzelfde materiaal als de erepenning uitgereikt.

De erepenning van de gemeente Gouda wordt sinds 1939 in zeer bijzondere gevallen toegekend:

  • Als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen die zich voor de gemeente Gouda in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt;
  • Als onderscheiding aan burgers van de gemeente Gouda die door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt.

Hoe wordt de penning toegekend?

Het initiatief voor het toekennen van de erepenning van de stad Gouda komt voornamelijk van het gemeentebestuur. U kunt ook iemand aan het bestuur voorstellen. Dat kan per e-mail naar lintjes@gouda.nl of per brief naar:

Gemeente Gouda
t.a.v. de Burgemeester van Gouda
Postbus 1086
2800 BB  Gouda
o.v.v. VERTROUWELIJK op de envelop