De Vrijwilligerspenning

VrijwilligerspenningVrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de samenleving. Zonder vrijwilligers zouden vele activiteiten geen doorgang kunnen vinden of onbetaalbaar worden. Het is dan ook te prijzen dat er in Gouda zoveel mensen zijn die zich belangeloos inzetten voor de stad. In vele gevallen vaak jaren achtereen. Deze mensen kunnen zonder meer worden voorgedragen voor de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda.

De vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda is een legmedaille en vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente met kroon, schildhouders, doornenkrans en wapenspreuk. De vrijwilligerspenning van de stad Gouda wordt sinds 1995 uitgereikt.

Wanneer komt iemand in aanmerking?

Iedereen die zich gedurende langere tijd (minimaal 10 jaar) en op bijzondere wijze vrijwillig verdienstelijk maakt voor de Goudse samenleving komt in aanmerking voor een vrijwilligerspenning.