Gemeentelijke onderscheidingen

Gemeentelijke onderscheidingen zijn weggelegd voor personen, verenigingen, instellingen of bedrijven die op een of andere wijze een bijzondere betekenis hebben voor de stad.

Om iemand voor één van deze onderscheidingen voor te dragen zijn er speciale formulieren die u kunt invullen. De ingevulde formulieren worden worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Vier stappen

De procedure rond gemeentelijke onderscheidingen bestaat uit vier stappen:

  1. Voorstel indienen (dit doet u zelf)
  2. Ambtelijk advies (of van een jury voor het jeugdlintje)
  3. Voordracht en collegebesluit (het college neemt een besluit)
  4. Uitreiking

Tijdig indienen

De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. U dient het voorstel tenminste 2 maanden voor de datum van uitreiking naar de burgemeester te sturen. Gemeentelijke onderscheidingen worden altijd uitgereikt op een passend moment. De vrijwilligerspenning kan bijvoorbeeld tijdens een jubileum of afscheid uitgereikt worden. De sportpenning wordt uitgereikt tijdens de bijzondere gelegenheid die wordt georganiseerd kort na het behalen van het kampioenschap en het jeugdlintje, De Goudse Ster wordt één keer per jaar uitgereikt op of in de nabijheid van de dag van de Rechten van het Kind eind november.

Voorstel en motivering

In het voorstelformulier komen naast algemene persoonsgegevens ook de gegevens over de bijzondere verdiensten aan de orde. De motivering is het belangrijkste onderdeel van het voorstel. Hierin moet u aangeven waarom de verdiensten zo bijzonder zijn voor de stad.

Ambtelijk advies en collegebesluit

De voorstellen voor het jeugdlintje worden beoordeeld door een jury. De jury brengt advies uit aan het college. De ambtenaar kabinet en representatie brengt aan het college een advies uit over de vrijwilligerspenning en de Erepenning van de stad Gouda. Vervolgens legt de burgemeester, die binnen het college verantwoordelijk is voor onderscheidingen, het voorstel voor aan het college van burgemeester en wethouders. Gezamenlijk nemen zij een besluit. Wanneer het college positief beslist, wordt de onderscheiding toegekend. De gemeente informeert u vervolgens over het besluit.

Uitreiking

Meestal wordt de onderscheiding uitgereikt tijdens een 'bijzondere gelegenheid', bijvoorbeeld een jubileum of afscheid. U kunt zelf een voorstel doen voor het moment van uitreiken, maar dat gaat altijd in overleg met de gemeente. De verantwoordelijk wethouder reikt namelijk in principe de onderscheiding uit, dus de agenda van deze wethouder moet ook ruimte bieden. Naast de onderscheiding, ontvangt de gedecoreerde ook een oorkonde. Daarin staat dat het gemeentebestuur van Gouda aan de gedecoreerde een bepaalde onderscheiding heeft toegekend.