Onderscheidingen

Gouda kent vele bijzondere Gouwenaars: zij vallen extra op omdat zij zich zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid inzetten voor de meest uiteenlopende zaken. Deze Gouwenaars met ‘bijzondere verdiensten voor de samenleving’ kunnen in aanmerking komen voor een koninklijke of gemeentelijke onderscheiding.

Wie kan iemand voordragen?

Een regelmatig gestelde vraag is wie een voorstel voor een onderscheiding, ook wel decoratievoorstel, mag indienen. Het antwoord is kort en duidelijk: iedereen mag dat doen. Men kan een voorstel doen als privé-persoon maar ook als werkgever of bestuurder van een vereniging. Er is eigenlijk maar één regel: de betrokkene zelf mag de onderscheiding niet aanvragen. Het indienen van een voorstel voor een onderscheiding is gratis.

Voor welke onderscheiding kunt u iemand voorstellen?

Koninklijke onderscheiding

Koninklijke onderscheidingen, ook wel ‘lintje’ genoemd, worden toegekend aan personen die zich onderscheiden door een buitengewone prestatie of inspanning die belangrijk is voor de maatschappij of aan personen die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Dit kunnen vrijwilligerswerkzaamheden binnen allerlei sociaal-maatschappelijke organisaties zijn, maar ook buitengewone artistieke prestaties, unieke sportprestaties, bijzonder innovatief ondernemerschap of baanbrekend wetenschappelijk werk zijn.

Gemeentelijke onderscheiding

Gemeentelijke onderscheidingen zijn weggelegd voor personen, verenigingen, instellingen of bedrijven die op een of andere wijze een bijzondere betekenis hebben voor de stad. De gemeente Gouda kent vier gemeentelijke onderscheidingen:

  • Het jeugdlintje, De Goudse Ster
  • De vrijwilligerspenning
  • De sportpenning
  • De erepenning van de stad Gouda

Overige onderscheidingen

Zoals daar zijn onderscheidingen van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen en van het Carnegie Heldenfonds.