De gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van Gouda. Ze bepalen het beleid en kiezen speerpunten om in een periode van vier jaar aan te werken. Daarnaast controleert de raad of de besluiten worden uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken.

Alle informatie over de Goudse gemeenteraad vindt u in het raadsinformatiesysteem (RIS) .

Raads- vergadering en stukken

De gemeenteraad vergadert iedere week op woensdag, met uitzondering van de schoolvakanties en een enkele pauzeweek. De agenda en achterliggende stukken voor de komende raadsbijeenkomsten en vergaderingen vindt u in het Raadsinformatiesysteem (RIS).

Webcast (live meekijken)

De gemeenteraad van Gouda geeft u de mogelijkheid om vanuit huis op uw pc of via uw iPad of telefoon (live) mee te kijken tijdens de raadsvergadering via een zogenaamde webcast. Deze vindt u hier: www.webcast.nl/gouda