Gemeenteraad

De Goudse gemeenteraad vergadert iedere week op woensdag, met uitzondering van de schoolvakanties. De agenda en vergaderstukken vindt u in het Raadsinformatiesysteem (RIS). Ook is het mogelijk om de raadsvergadering live te volgen via de webcast.

Alle informatie over de gemeenteraad vindt u in het Raadsinformatiesysteem (RIS)

Raads- vergadering en stukken

De agenda en achterliggende stukken voor de komende raadsbijeenkomsten en vergaderingen vindt u in het RIS.

Webcast (live meekijken)

De gemeenteraad van Gouda geeft u de mogelijkheid om vanuit huis op uw pc, tablet of telefoon (live) mee te kijken tijdens de raadsvergadering via een zogenaamde webcast. Dat kan via deze webcast.

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en vormt de schakel tussen de gemeenteraad enerzijds en het college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie anderzijds. Wilt u inspreken bij een onderwerp of een raadsvergadering bijwonen? Dan kunt u contact opnemen met de griffie.