Gemeenteraad

De Goudse gemeenteraad vergadert iedere week op woensdag, met uitzondering van de schoolvakanties. De agenda en vergaderstukken vindt u in het Raadsinformatiesysteem (RIS). Ook is het mogelijk om de raadsvergadering live te volgen via de webcast.

Alle informatie over de gemeenteraad vindt u in het Raadsinformatiesysteem (RIS)

Raads- vergadering en stukken

De agenda en achterliggende stukken voor de komende raadsbijeenkomsten en vergaderingen vindt u in het RIS.

Webcast (live meekijken)

De gemeenteraad van Gouda geeft u de mogelijkheid om vanuit huis op uw pc, tablet of telefoon (live) mee te kijken tijdens de raadsvergadering via een zogenaamde webcast. Deze vindt u hier: www.webcast.nl/gouda

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en vormt de schakel tussen de gemeenteraad enerzijds en het college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie anderzijds. Wilt u inspreken bij een onderwerp of een raadsvergadering bijwonen? Dan kunt u contact opnemen met de griffie.