Vliegtuigoverlast melden

Inwoners van onze stad hebben de laatste tijd meer dan gemiddeld last van vliegtuigen die laag over vliegen. De gemeente en de Omgevingsdienst ontvangen vragen en klachten over deze overlast. We begrijpen dat dit heel vervelend is en we zijn het erover eens dat geluidsoverlast erg naar is voor iedereen die het ondervindt.

Soms verlangen we allemaal naar een knop om de overlast te stoppen, echter de gemeente heeft geen bevoegdheid als het gaat om vliegtuigen, dus verwijzen we melders door naar andere meldpunten. In dit bericht vindt u de adressen van de meldpunten voor overlast van zowel Schiphol als Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Aangepast baangebruik Schiphol

Op de website van het bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) is alle informatie over vliegverkeer van en naar Schiphol te vinden. Er wordt melding gemaakt van werkzaamheden tussen 20 april en 1 juni, die een gewijzigde inzet van baancombinaties tot gevolg kunnen hebben. De banen waar naar wordt verwezen lopen beide een zuidelijke route die over Gouda loopt. Dit zou dus heel goed de overlast kunnen zijn waar inwoners van Gouda op dit moment last van hebben. Uw klachten over deze overlast kunt u alleen melden via deze site www.bezoekbas.nl.

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft in 2017 een zienswijze ingediend ten aanzien van de mogelijke uitbreiding van Rotterdam-The Hague Airport. In 2016 hebben wij de Omgevingsraad Schiphol verzocht de Lekko startroute te verleggen. We hebben onze inbreng geleverd op de internetconsultatie over de toekomst van Schiphol en we laten de Goudse stem horen binnen de overleggen van de OmgevingsRaad Schiphol. Hoe graag we ook zouden willen: het Goudse gemeentebestuur kan niet het vliegverkeer voor Gouda omleiden of stopzetten, daar hebben we de inwoners echt voor nodig, dus meldt uw overlast via de website van het bewonersaanspreekpunt.

RTHA

Ook kunt u hinder ondervinden van vliegtuigen die van en naar het Rotterdamse vliegveld gaan. Klachten over RTHA kunt u rechtstreeks kenbaar maken bij de DCMR via telefoonnummer 0888 333 555 of via de website www.dcmr.nl.

Update: 15 mei 2019