Klachten over medewerkers

U kunt een klacht indienen als:

 • u ontevreden bent over de behandeling van uw zaak door een gemeenteambtenaar, een wethouder of de burgemeester;
 • u vindt dat de behandeling van uw zaak te lang duurt;
 • u vindt dat u onvriendelijk of niet serieus bent behandeld.

De klachtenregeling geldt niet voor klachten over:

 • regels en beleid van de gemeente;
 • besluiten waartegen u bezwaar kunt maken of beroep bij de rechter kunt instellen;
 • gedragingen die aan de orde zijn geweest in een procedure bij de rechter.

Hoe dient u een klacht in:

 • u kunt uw klacht online indienen via de link onderaan op deze pagina (DigiD vereist);
 • u kunt uw klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier onderaan op deze pagina. Uw schriftelijke klacht moet worden ondertekend en bevat:
  -uw naam en adres
  -de datum en een omschrijving van het gedrag waar u een klacht over indient.
 • u kunt ons bellen tijdens het klachtenspreekuur. Dit is woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur. Het telefoonnummer is 14 0182. U wordt dan doorverbonden;

Binnen acht dagen krijgt u bericht over de behandeling van de klacht. Een klacht indienen is gratis en de gemeente behandelt uw klacht uiteraard vertrouwelijk. De gemeente wil van uw klacht leren en op die manier fouten in de toekomst voorkomen. Wij nemen uw klacht op in ons jaarverslag.

Ontevreden over afhandeling klacht?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Leg uw klacht dan voor aan de Nationale Ombudsman, Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag of digitaal via de website http://www.nationaleombudsman.nl/. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt dan de behandeling van uw klacht.

 

Voorwaarden

Schriftelijke klachten bevatten tenminste:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de datum en een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
 • handtekening van degene die de klacht indient.