Vraag, klacht of opmerking

Bent u niet tevreden over de dienstverlening of over een besluit van de gemeente? Er zijn verschillende mogelijkheden om uw klacht of opmerking in te dienen.

Melding over uw woonomgeving

Bij het Meldpunt openbaar gebied kunt u vragen of klachten over uw woonomgeving melden.

Klacht over dienstverlening of medewerkers

Bent u niet tevreden over de dienstverlening of de medewerkers van de gemeente Gouda? Dan kunt u een klacht indienen. U kunt geen klacht indienen als u het niet eens bent met onze regels of beleid. Uiteraard beantwoorden wij graag uw vragen hierover.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen? Dan kunt u bezwaar maken.

Verzoek om informatie Wet openbaarheid van bestuur

Voor het digitaal aanvragen van Wob informatie, dient u gebruik te maken van het ‘Wob verzoek formulier’. U krijgt na het invullen van het formulier een ontvangstbevestiging.

Vragen of opmerkingen

  • Voor algemene vragen en opmerkingen kunt u gebruik maken van het contactformulier.
  • Klachten over een zorgaanbieder of hulpverlener moet u indienen bij  de betreffende zorgleverancier. De contactgegevens vindt u op uw beschikking.

Discriminatie

Heeft u het gevoel geconfronteerd te zijn met ongelijke behandeling of heeft u ervaringen met discriminatie? Neem dan contact op Stichting Inclusie en discriminatiebestrijding (Stichting iDb).

Nationale ombudsman

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Leg uw klacht dan binnen een jaar voor aan de Nationale Ombudsman, postbus 93122, 2509 AC Den Haag. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt dan de afhandeling van uw klacht. Het klachtenformulier kunt u ophalen bij Services. Meer informatie vindt u op www.nationaleombudsman.nl .