Vraag, klacht of opmerking

Bent u niet tevreden over de dienstverlening of over een besluit van de gemeente? Er zijn verschillende mogelijkheden om uw klacht of opmerking in te dienen.

Melding over uw woonomgeving

Bij het Meldpunt openbaar gebied kunt u vragen of klachten over uw woonomgeving melden.

Dienstverlening of beleid

Heeft u een opmerking of klacht over de dienstverlening of beleid van de gemeente? Gebruik dan het klachtenformulier of bel via tel. 14 0182.

Klachten over medewerkers

Heeft u een klacht over één van onze medewerkers? Dan kunt u via dit formulier een opmerking of klacht over medewerkers indienen.

Verzoek om informatie Wet openbaarheid van bestuur

Voor het digitaal aanvragen van Wob informatie, dient u gebruik te maken van het ‘Wob verzoek formulier’. U krijgt na het invullen van het formulier een ontvangstbevestiging.

Vragen of opmerkingen

  • Voor algemene vragen en opmerkingen kunt u gebruik maken van het contactformulier.
  • Klachten over een zorgaanbieder of hulpverlener moet u indienen bij  de betreffende zorgleverancier. De contactgegevens vindt u op uw beschikking.

Discriminatie

Heeft u het gevoel geconfronteerd te zijn met ongelijke behandeling of heeft u ervaringen met discriminatie? Neem dan contact op Stichting Inclusie en discriminatiebestrijding (Stichting iDb).

Nationale ombudsman

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Leg uw klacht dan binnen een jaar voor aan de Nationale Ombudsman, postbus 93122, 2509 AC Den Haag. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt dan de afhandeling van uw klacht. Het klachtenformulier kunt u ophalen bij Services. Meer informatie vindt u op www.nationaleombudsman.nl .

Afmelden onderzoek

Wilt u door de gemeente niet meer worden benaderd voor een onderzoek? Schrijf u dan in voor het afmeldingsregister.