Melding gebruik openbare grond

Wilt u een object op de openbare weg plaatsen (bijvoorbeeld een container, steiger of bouwkraan) dan kan dit zonder omgevingsvergunning. U bent wel verplicht dit te melden bij de gemeente. 

Beschrijving

U wilt tijdelijk een container (of bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan of damwand of andere hulpconstructie) plaatsen die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit of een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw. Dat mag  zonder omgevingsvergunning. Als u dit op openbaar grondgebied doet dan geldt er  wel een meldingsplicht en kan er precario worden geheven.

Melding doorgeven

Voorwaarden

U dient twee weken voor plaatsing een melding te doen.

Naar aanleiding van de melding kan het voorkomen dat wij u vragen om een situatietekening en/of een nadere toelichting. Daarnaast dient u de volgende voorwaarden in acht te nemen:

  • het te plaatsen object moet voorzien zijn van de naam en het telefoonnummer van de eigenaar en/of verhuurder;
  • het te plaatsen object moet worden geplaatst op rubberen rijplaten of ander beschermend materiaal (ter voorkoming van beschadiging van de ondergrond);
  • plaatsing van het object op de locatie mag de bereikbaarheid van de nabije omgeving, of de doorgaande weg, door politie-, brandweer- en ambulancediensten niet belemmeren;
  • plaatsing van het object moet in overeenstemming plaatsvinden met artikel 5 Wegenverkeerswet. Dit houdt in dat het verboden is om door plaatsing (of gebruik) van het object gevaar of hinder te veroorzaken voor het verkeer op de weg. Praktisch houdt dit met name in, dat het niet is toegestaan om het object op een locatie te plaatsen waar het vrije uitzicht van het wegverkeer wordt belemmerd;
  • het te plaatsen object mag geen gevaar of hinder opleveren voor betogingen of bij het organiseren van evenementen. Hieronder vallen in ieder geval alle evenementen als vermeld op de Goudse evenementenkalender. Onder “gevaar” wordt tevens verstaan de dreiging van het gevaar of het ernstige vermoeden daarvan;
  • het te plaatsen object mag de openbare orde niet verstoren of mogelijk gevaar opleveren voor verstoring van de openbare orde;
  • indien het te plaatsen object een container is, dient deze afgedekt te worden (ivm vandalisme).