Verplichte meldingen

Voor sommige zaken moet u verplicht een melding doen. Denk bijvoorbeeld aan een melding milieubeheer of een buurt/straatfeest.

  • Melding milieubeheer

    Veel bedrijven vallen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wilt u een wijziging doorvoeren of een bedrijf/instelling oprichten dan kan het zijn dat u een melding moet doen vanwege de bescherming van het milieu.

  • Melding buurt- en straatfeest

    Wilt u een evenement organiseren, dan heeft u daarvoor soms een vergunning nodig. Vaak is een melding echter genoeg.

  • Melding gebruik openbare grond

    Wilt u een object op de openbare weg plaatsen (bijvoorbeeld een container, steiger of bouwkraan) dan kan dit zonder omgevingsvergunning. U bent wel verplicht dit te melden bij de gemeente.