Melding vliegtuigoverlast

Inwoners van onze stad hebben de laatste tijd meer dan gemiddeld last van vliegtuigen die laag over vliegen. De gemeente en de Omgevingsdienst ontvangen vragen en klachten over deze overlast. We begrijpen dat dit heel vervelend is en we zijn het erover eens dat geluidsoverlast erg naar is voor iedereen die het ondervindt. De gemeente Gouda heeft daarom een officiële brief gestuurd naar Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Update 4 september 2020: onderhoud Kaagbaan

Tussen 21 en 26 september wordt onderhoud gedaan aan een van de vliegbanen op Schiphol, de Kaagbaan. Voor landend vliegverkeer wordt tijdens het onderhoud meer gebruik gemaakt van de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. Voor opstijgend verkeer worden de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan meer gebruikt.

Het vliegverkeer boven Gouda bestaat voornamelijk uit vliegtuigen die opstijgen en landen op de Kaagbaan en de Aalsmeerbaan. Daarom kan het zijn dat het vliegverkeer tijdens het onderhoud enigszins afwijkt van de normale tijden en hoeveelheid.

Samen met de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en andere gemeenten waar geluidsoverlast van vliegverkeer een rol speelt, onderzoekt gemeente Gouda hoe de vliegtrajecten van Schiphol aangepast kunnen worden om te komen tot minder overlast. Ervaart u zelf overlast van vliegverkeer? Meldt het dan bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)

Update 10 augustus 2020

Vergeet niet voor eind oktober uw mening te geven over de overlast van het vliegverkeer via minderhinderschiphol.nl. Deze website bevat voorstellen van Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) om de hinder van Schiphol te verminderen. Iedereen kan via de website zijn of haar mening geven over de voorstellen. De website vermeldt ook de informatiebijeenkomsten die Schiphol en LVNL in september en oktober organiseren.

Update 6 juli 2020

Aanpassing vertrekroute Kaagbaan 

Het voorstel vanuit de werkgroep Bodegraven-Gouda* van het cluster Groene Hart van de Omgevingsraad Schiphol over aanpassing van de vertrekroute vanaf de Kaagbaan is aangenomen. Het regioforum van Omgevingsraad Schiphol heeft ermee ingestemd. De route-aanpassing wordt al vanaf eind 2020 ingevoerd. De verwachting is dat inwoners van Bodegraven en Gouda hierdoor minder overlast krijgen.

Vanuit het cluster Groene Hart zijn inmiddels ook voorstellen ingediend voor striktere regelgeving rond start- en klimprocedures en het beperken van afwijkingen van de vertrekroutes vanaf Schiphol.

Aalsmeerbaan

De werkgroep Bodegraven-Gouda richt zich nu op een voorstel voor aanpassing van de vertrekroute vanaf de Aalsmeerbaan. Deze aanpassing zou positief zijn voor Gouda en met name Gouda-Oost. De Aalsmeerbaan werd afgelopen weken gebruikt als parkeerplaats voor vliegtuigen in verband met de coronacrisis. Sinds 6 juli wordt hij weer als start- en landingsbaan gebruikt.

Zienswijze op de ontwerp-luchtvaartnota

In mei 2020 presenteerde de minister het voorstel voor de nieuwe luchtvaartnota. De zienswijzen van belanghebbenden moeten op 9 juli 2020 zijn ingediend. Ook gemeente Gouda dient een zienswijze in. Het beperken van de overlast is daarin een belangrijk aandachtspunt. 

Maatregelen Schiphol

Schiphol probeert ook met maatregelen, onderzoeken en initiatieven de hinder van de luchtvaart te verminderen. Via de website Minderhinderschiphol.nl kunnen omwonenden een reactie geven op de voorgestelde maatregelen.

Klachten blijven melden

Het is belangrijk dat inwoners hinder en overlast blijven melden bij Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) en bij DCMR voor Rotterdam-The Hague Airport.

*In de werkgroep Bodegraven-Gouda van cluster Groene Hart zitten vertegenwoordigers van bewoners, gemeenten, provincies, ministerie I&W, ORS, Schiphol, KLM, en Luchtverkeersleiding Nederland.

Update 24 maart 2020

Consultatie maatregelen vliegtuigoverlast

Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol stellen maatregelen voor om de geluidsoverlast van vliegverkeer te beperken en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Het programma hinderreductie is te vinden op www.minderhinderschiphol.nl. Iedereen kan via deze website ook zijn mening geven op het programma. Ook staan op de website de informatiebijeenkomsten die Luchtverkeersleiding en Schiphol organiseren.

Vliegroute wordt verlegd

Het regioforum van de Omgevingsraad Schiphol geeft een positief advies om de vertrekroute vanaf de Kaagbaan iets naar het oosten te verleggen. De nieuwe route gaat daardoor niet meer over Bodegraven. Ook komt de route verder van Gouda af te liggen. Dit advies is een eerste stap in een lange procedure. Het is nog niet duidelijk hoe lang die zal duren.

Update 17 oktober 2019

Van 27 oktober t/m 22 december vindt er onderhoud plaats aan de Kaagbaan op Schiphol. Dit houdt in dat andere landingsbanen meer gebruikt worden. Hierdoor wordt er vaker over Gouda gevlogen door vliegtuigen die stijgen én landen. Het is normaalgesproken een periode waarin er minder vliegverkeer is dan in de vakantieperiode en ook is een aantal vluchten geschrapt, maar de kans op hinder is groot. Wilt u een klacht indienen? Dan kunt u dit het beste doen bij Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS): www.bezoekbas.nl.

Update 28 juni 2019

Reactie Schiphol naar aanleiding van klachten vliegtuigoverlast

Op 28 mei heeft de gemeente een brief naar Schiphol verstuurd met vragen over de overlast. Op 24 juni heeft Gouda een reactie op deze brief ontvangen. In het kort komt het erop neer dat door werkzaamheden aan de verkeerstoren vliegtuigen gebruik moeten maken van andere landingsbanen. Dit betekent dat de Zwanenburgbaan door de beperkte beschikbaarheid van de Kaagbaan vaker is ingezet als landingsbaan vanuit het zuiden. Deze route voert over Gouda. Deze situatie duurt volgens Schiphol tot 7 juli.

Bekijk de antwoordbrief van Schiphol.

Reactie Schiphol 

Schiphol biedt excuses aan en zegt toe samen met de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) de situatie goed te gaan evalueren om te kijken welke lessen zij voor de toekomst kunnen leren. Verder verklaart Schiphol, bij monde van de LVNL, het feit dat vliegtuigen juist met name over Gouda oost en juist laag vliegen: de afgelopen periode zijn door de overwegende noordelijke windrichtingen overwegend baancombinaties ingezet waarbij werd geland naar het noorden, omdat vliegtuigen tegen de wind in opstijgen en landen. Door de recente werkzaamheden is er de afgelopen periode, bij deze noordelijke wind vaker gebruik gemaakt van de baancombinatie met landen op de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan.

Bij parallel naderen naar het noorden vliegt de naderende verkeersstroom naar de Aalsmeerbaan op 3000 voet (900 meter) over Gouda, waardoor de ervaring kan kloppen dat verkeer gemiddeld lager vliegt dan normaal. Al het verkeer zit op dat moment ook daadwerkelijk op 3000 voet, in verband met de separatie met de verkeersstroom voor de Zwanenburgbaan (die minimaal op 4000 voet vliegt). In deze situatie komt er veel verkeer gebundeld over Gouda, en vliegt praktisch al het verkeer over Gouda (geen spreiding).

Wethouder Hilde Niezen blijft met Schiphol in gesprek over de reguliere overlast.

Update 3 juni 2019

Inwoners van onze stad hebben de laatste tijd meer dan gemiddeld last van vliegtuigen die laag over vliegen. De gemeente en de Omgevingsdienst ontvangen vragen en klachten over deze overlast. We begrijpen dat dit heel vervelend is en we zijn het erover eens dat geluidsoverlast erg naar is voor iedereen die het ondervindt. De gemeente Gouda heeft daarom een officiële brief gestuurd naar Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

U kunt de brief bekijken via deze link.

Soms verlangen we allemaal naar een knop om de overlast te stoppen, echter de gemeente heeft geen bevoegdheid als het gaat om vliegtuigen, dus verwijzen we melders door naar andere meldpunten. In dit bericht vindt u de adressen van de meldpunten voor overlast van zowel Schiphol als Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Aangepast baangebruik Schiphol

Op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is alle informatie over vliegverkeer van en naar Schiphol te vinden. Er wordt melding gemaakt van werkzaamheden tussen 20 april en 1 juni, die een gewijzigde inzet van baancombinaties tot gevolg kunnen hebben. De banen waar naar wordt verwezen lopen beide een zuidelijke route die over Gouda loopt. Dit zou dus heel goed de overlast kunnen zijn waar inwoners van Gouda op dit moment last van hebben. Uw klachten over deze overlast kunt u alleen melden via deze site www.bezoekbas.nl.

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft in 2017 een zienswijze ingediend ten aanzien van de mogelijke uitbreiding van Rotterdam-The Hague Airport. In 2016 hebben wij de Omgevingsraad Schiphol verzocht de Lekko startroute te verleggen. We hebben onze inbreng geleverd op de internetconsultatie over de toekomst van Schiphol en we laten de Goudse stem horen binnen de overleggen van de OmgevingsRaad Schiphol. Hoe graag we ook zouden willen: het Goudse gemeentebestuur kan niet het vliegverkeer voor Gouda omleiden of stopzetten, daar hebben we de inwoners echt voor nodig, dus meldt uw overlast via de website van het bewonersaanspreekpunt.

RTHA

Ook kunt u hinder ondervinden van vliegtuigen die van en naar het Rotterdamse vliegveld gaan. Klachten over RTHA kunt u rechtstreeks kenbaar maken bij de DCMR via telefoonnummer 0888 333 555 of via de website www.dcmr.nl.