Milieuklachten en rookoverlast

Spoedmelding

Heeft u een spoedeisende klacht, zoals een asbestbrand of bodemverontreining? Belt u dan direct de milieuklachtenlijn 0888 - 333 555 (24 uur per dag bereikbaar).

Melding doorgeven

Heeft u een klacht over (mogelijke) water-, bodem- of luchtverontreiniging of geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Op de website van ODMH vindt u meer informatie over de soorten klachten en een digitaal meldingsformulier. Ook milieubedreigende bedrijfsongevallen kunt u melden bij de ODMH.

Rookoverlast

Heeft u rookoverlast? Wijs de stoker dan eerst op de regels voor het gebruik van houtkachels en haarden. Houdt de stoker zich niet aan deze regels? Neem dan contact op met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de ODMH via bwt@odmh.nl of tel. (088) 545 0001.