Melding openbaar gebied

Schoon, heel en veilig. Dat is ons streven voor het openbaar gebied. Wanneer daar iets aan schort, dan horen wij dat graag zodat wij dat kunnen herstellen of verbeteren.

Hoe kunt u uw melding of vraag kwijt?

Vul het meldingsformulier in of bel tussen 08.30 uur en 17.00 uur via tel. 14 0182.

Vanwege het coronavirus kan het zijn dat de uitvoering van niet spoedeisende werkzaamheden langer duurt dan de 10 werkdagen die we normaal aanhouden bij meldingen. Dit in verband met verminderde capaciteit bij onze aannemers. 

Waarom een Meldpunt Openbaar Gebied?

Schoon, heel en veilig. Dat is ons streven voor het openbaar gebied.
Wanneer daar iets aan schort, dan horen wij dat graag zodat wij dat kunnen herstellen of verbeteren. Ook met vragen, opmerkingen of suggesties kunt u bij het Meldpunt Openbaar Gebied terecht. Bijvoorbeeld:

 • Een gat of verzakking in de bestrating van rijweg, een fietspad of trottoir
 • Gladde wegen die tot de strooi- of sneeuwroute behoren en zwart moeten zijn.
 • Omgereden palen
 • Een kapotte lamp in een lantaarnpaal of signalering van ‘donkere (onveilige) plekken’
 • Wateroverlast (bijvoorbeeld verstopte putten)
 • Overhangend groen of zwerfvuil in het groen
 • Speelvoorzieningen, aanleg en onderhoud
 • Het programma voor groot onderhoud van wegen
 • Maai- of snoeiprogramma
 • Baggerprogramma
 • Projecten

Spoedmeldingen

Spoedmeldingen kunt u doen via  tel. 14 0182. Ook in het weekend en buiten kantooruren.

Meldingen over gladheid

Kijk eerst op www.gouda.nl/gladheid. Op de kaarten met strooi- en sneeuwroutes kunt u precies zien waar er wel en niet gestrooid wordt. Wilt u een (spoed)melding doen? Bel dan 14 0182.

(Spoed)meldingen over Jeugdoverlast

Deze kunt u rechtstreeks doen bij de politie op het telefoonnummer: 0900-8844 of via www.politie.nl melden Voor spoedeisende zaken, heterdaadmeldingen en levensbedreigende situaties belt u met het nummer: 112.

Wat gebeurt er met uw meldingen of vragen?

Uw meldingen worden geregistreerd en aan de verantwoordelijke collega’s doorgegeven. Uw naam, adres en postcode en telefoonnummer worden genoteerd. Binnen 14 dagen wordt uw melding afgehandeld of ontvangt u bericht waarom dat (nog) niet is gebeurd. U wordt daarvoor telefonisch of persoonlijk benaderd. Voor openbare verlichting geldt een uiterste afhandeltijd van drie weken. Meldingen van jeugdoverlast worden via de politie/wijkagent met de gemeente (gebiedsregisseur/veiligheidscoördinator) besproken.

Veel vragen over het openbaar gebied kunnen direct beantwoord worden. Soms moet uw vraag voorgelegd worden aan een collega. Daarover wordt u dan teruggebeld.

Wanneer u uw meldingen of vragen per internet verstuurt krijgt u direct een ontvangstbevestiging. Het is prettig als u bij die melding uw e-mail gegevens en/of telefoonnummer vermeldt, zodat wij u indien nodig kunnen bereiken.

Klanttevredenheidsonderzoek
Uw naam en e-mailadres worden ook gebruikt voor het toesturen van een klanttevredenheidsonderzoek. Wanneer u hier geen prijs op stelt kunt u dit via het afmeldregister onderzoek van de gemeente Gouda aangeven: www.gouda.nl/afmeldingsregister