Melding openbaar gebied

Schoon, heel en veilig. Dat is ons streven voor het openbaar gebied. Wanneer daar iets mis mee is, dan horen wij dat graag zodat wij dat kunnen herstellen of verbeteren.

Beschrijving

Nieuw meldsysteem en nieuwe app

Sinds 1 juli werkt de gemeente met een nieuw meldsysteem: Slim Melden Gouda. Als u vóór 1 juli een melding heeft gedaan in het oude systeem, dan wordt deze nog gewoon afgehandeld zoals u van ons gewend bent. Als u vragen heeft, kunt u altijd bellen via tel. 14 0182. We kunnen u sneller helpen als u een meldingsnummer bij de hand heeft.

Maakte u gebruik van de app MijnGemeente? Deze werkt na 1 juli niet meer. U kunt onze nieuw app gebruiken: Slim Melden Gouda. Deze is beschikbaar voor Android en iOS

Melding openbaar gebied maken

Vanwege het coronavirus kan het zijn dat de uitvoering van niet spoedeisende werkzaamheden langer duurt dan de 10 werkdagen die we normaal aanhouden bij meldingen. Dit in verband met verminderde capaciteit bij onze aannemers. 

Voorbeelden van zaken in het openbaar gebied waarvoor u een melding kunt maken, zijn:

 • een gat of verzakking in de bestrating van rijweg, een fietspad of trottoir;
 • gladde wegen die tot de strooi- of sneeuwroute behoren en zwart moeten zijn;
 • omgereden palen;
 • een kapotte lamp in een lantaarnpaal of signalering van ‘donkere (onveilige) plekken’;
 • wateroverlast (bijvoorbeeld verstopte putten);
 • overhangend groen of zwerfvuil in het groen;
 • speelvoorzieningen, aanleg en onderhoud;
 • het programma voor groot onderhoud van wegen;
 • maai- of snoeiprogramma;
 • baggerprogramma;
 • projecten.

Maak uw melding via de bovenstaande blauwe knop 'Melding openbaar gebied maken'. U kunt ons ook bellen tussen 8.30 en 17.00 uur via tel. 14 0182.

Spoedmeldingen

Wanneer u een gevaarlijke situatie wilt melden, spreken we van een spoedmelding. In dat geval vragen we u om ons te bellen via tel. 14 0182. Ook in het weekend en buiten kantooruren. Spoedmeldingen zijn bijvoorbeeld:

 • een lantaarnpaal valt bijna om of is omgevallen, elektriciteitsdraden zijn zichtbaar;
 • meer dan 5 kapotte lantaarnpalen op een rij;
 • een gat, een brede scheur of een grote kuil in de rijbaan of het fietspad;
 • gevaarlijk opspattende steentjes of gruis van de weg;
 • overstroming op wegen of fietspaden door riool- of regenwater;
 • een omgevallen boom of een grote tak op een gevaarlijke plek.

Aanpak

Uw melding wordt geregistreerd en aan de verantwoordelijke collega doorgegeven. Uw naam, adres en postcode en telefoonnummer worden genoteerd. Binnen 14 dagen wordt uw melding afgehandeld of ontvangt u bericht waarom dat (nog) niet is gebeurd. U wordt daarvoor telefonisch of persoonlijk benaderd. Voor openbare verlichting geldt een uiterste afhandeltijd van drie weken. Meldingen van jeugdoverlast worden via de politie/wijkagent met de gemeente (gebiedsregisseur/veiligheidscoördinator) besproken.

Veel vragen over het openbaar gebied kunnen direct beantwoord worden. Soms moet uw vraag voorgelegd worden aan een collega. Daarover wordt u teruggebeld.

Wanneer u uw melding via het digitale formulier verstuurt, krijgt u direct een ontvangstbevestiging. Het is prettig als u bij die melding uw e-mail gegevens en/of telefoonnummer vermeldt, zodat wij u indien nodig kunnen bereiken.

Klanttevredenheidsonderzoek

Uw naam en e-mailadres worden ook gebruikt voor het toesturen van een klanttevredenheidsonderzoek. Wanneer u hier geen prijs op stelt kunt u dit via het afmeldregister onderzoek van de gemeente Gouda aangeven: www.gouda.nl/afmeldingsregister

Zie ook