Klacht over de gemeente

Bent u niet tevreden over de medewerkers of de dienstverlening van de gemeente Gouda? Dan kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen (inwoner Gouda)

Klacht indienen (persoon buiten Gouda)

Klacht indienen (namens organisatie)

Voorwaarden

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over:

  • De manier waarop u behandeld bent door een medewerker of bestuurder;
  • Het niet of te laat reageren op telefoontjes, mails of brieven;
  • Het niet krijgen van gevraagde informatie of het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • Het niet ontvangen van een reactie op uw telefoontje, e-mail of brief.

U kunt geen klacht indienen als u het niet eens bent met onze regels of beleid. Uiteraard beantwoorden wij graag uw vragen hierover.

Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen? Dan kunt u bezwaar maken.

Heeft u last van bijvoorbeeld zwerfvuil, is er wateroverlast op straat of ziet u een gat in de weg? Maak dan een melding openbaar gebied.

U kunt bij de gemeente geen klacht over de politie indienen. Heeft u een klacht over de politie? Deze kunt u deze indienen via de website van de politie

Kosten

Het indienen van een klacht is gratis.

Termijn

We streven ernaar om u binnen acht dagen te informeren over de behandeling van uw klacht.