In gebreke stellen bij te laat beslissen

Hoe werkt het?

•    De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar.
•    Als de gemeente meer tijd nodig heeft om te beslissen, kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet u altijd een bericht hierover sturen.
•    Heeft de gemeente niet tijdig een besluit genomen op uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen (verzoeken om een dwangsom).

Wat moet u doen?

Vul hiervoor het formulier ingebrekestelling in en stuur deze naar de gemeente.

Hoe lang duurt het?

•    Binnen twee weken na ontvangst van uw formulier beslist de gemeente over uw aanvraag of bezwaar;
•    Doet de gemeente dit niet, dan moet zij u een dwangsom betalen voor elke dag na de termijn dat zij niet beslist. De eerste 14 dagen is dit € 23,- per dag. De volgende 14 dagen € 35,- per dag. En de laatste 14 dagen € 45,- per dag. U krijgt dus maximaal € 1.442,-;
•    In het uiterste geval kunt u ook naar de rechter stappen en een beroep indienen. De rechter kan bepalen dat de gemeente binnen twee weken moet beslissen. De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als de gemeente niet binnen twee weken beslist.