Bezwaar

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning of uitkering hebt aangevraagd, maar niet hebt gekregen. U kunt dan bezwaar maken door een bezwaarschrift naar ons te sturen.

Beschrijving

In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. We kijken dan eerst of we het bezwaar in overleg met u kunnen oplossen. Lukt dat niet, dan wordt het bezwaar voorgelegd aan een (onafhankelijke) adviescommissie.

Hoe werkt het?

•    In het besluit staat of u bezwaar kunt maken en naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen;
•    Uw bezwaar moet binnen 6 weken ingediend zijn. Deze periode begint op de dag ná de dag waarop het besluit aan u is gestuurd;
•    Wij kunnen u naar aanleiding van het bezwaar bellen of uitnodigen om de bezwaren te bespreken en mogelijk tot een oplossing te komen;
•    Als het bezwaar vervolgens toch wordt behandeld, wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting;
•    De adviescommissie brengt daarna advies uit aan het college, de burgemeester of de gemeenteraad, die dan een beslissing op uw bezwaar neemt.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift kost u niets. Als u vanwege een bezwaarschrift kosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld voor professionele rechtsbijstand, dan kunt u een verzoek doen voor vergoeding. Dit verzoek moet ingediend zijn voordat op het bezwaarschrift is beslist. De beslissing over de kostenvergoeding is een onderdeel van de beslissing op het bezwaarschrift.

Aanvraag

U kunt uw bezwaarschrift online of schriftelijk indienen.

Bezwaarschrift indienen (met DigiD)

Bezwaarschrift indienen als organisatie (met eHerkenning)

Lees meer over eHerkenning.

Wilt u uw bezwaarschrift schriftelijk indienen, zet er dan de volgende informatie in:
•    uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
•    de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
•    kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
•    de reden(en) waarom u bezwaar maakt (motivering);
•    uw handtekening.

Hoe lang duurt het?

Wij proberen binnen 12 weken een beslissing te nemen op uw bezwaar. Deze termijn start 6 weken na de verzenddatum van het besluit. Mocht deze termijn te kort zijn, dan kunnen wij dit verlengen met 6 weken. Als het nodig is, kunnen we in overleg met u nadere afspraken maken over de termijn. Als de termijn verlengt is, krijgt u daarover een brief.

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing op een bezwaar dat u heeft gemaakt, dan kunt u bij de rechtbank hiertegen in beroep gaan.