Huisregels Huis van de Stad

Om het verblijf in het Huis van de Stad voor bezoekers en medewerkers zo aangenaam en veilig mogelijk te houden, gelden er een aantal huisregels.

De huisregels zijn te vinden op de speciale poster, hieronder te downloaden.

Ieder incident wordt gemeld en geregistreerd. Als u zich niet aan de huisregels houdt, kunnen wij u een maatregel of sanctie opleggen. Zo nodig schakelen wij de politie in en doen wij aangifte.