Traject: formuleren Goudse toekomstvisie 2030

Hoe vinden de inwoners dat Gouda er over meer dan tien jaar uit ziet? Samen met de stad is de gemeente aan de slag om een toekomstbeeld van Gouda in 2030 te maken. Met input van de stad zijn vier scenario’s ontwikkeld en in de Week van Gouda’s toekomst (11 t/m 15 februari) is dit aan de stad voorgelegd. Deze input wordt nu verwerkt tot een toekomstbeeld voor 2030 met een stappenplan om daar te komen. De gemeenteraad beslist voor de zomer 2019 hierover.

Logo Gouda kijkt naar de toekomstWelke kant willen we met zijn allen uit?

Een toekomstbeeld van Gouda in 2030 vormt voor het college een stip op de horizon. Het geeft antwoord op vragen over de opgaven waarmee we op de langere termijn te maken krijgen zoals duurzaamheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid. Daaruit volgt een agenda voor de komende jaren. Dit traject vindt plaats in samenspraak met inwoners en partners uit de stad vanuit uiteenlopende sectoren zoals de zorg, woningcorporaties, wetenschap, provincie, scholen en bedrijfsleven. Met als eindresultaat een toekomstvisie die richting geeft.

Toekomstvisie Gouda

In vier stappen naar het doel

Het traject om tot de toekomstvisie te komen en waarbij de stad wordt betrokken, verloopt in vier hoofdstappen. We zitten nu in stap 4. Bekijk het volledige stappenplan in dit plan van aanpak.

1. Verkenning van het verleden, heden en toekomst
Eerst moet de startsituatie worden bepaald. Daarin komt het verleden aan de orde: door welke ontwikkelingen is het Gouda van nu gevormd? We hebben gekeken naar hoe Gouda er nu uitziet en aansluitend naar de vraag welke trends en opgaven er voor Gouda liggen.

2. Samen toekomstscenario’s maken
In deze stap ging de gemeente met de stad in gesprek om informatie op te halen over hoe zij de toekomst zien. Dit gebeurde via een workshop en ‘turbosessies’ met bijvoorbeeld een ondernemersvereniging of buurtvereniging. Deze informatie vormde de basis voor een aantal toekomstscenario’s.

De eerste workshop met de stad (een toekomstatelier) stond gepland op 12 november. Bekijk meer informatie over de workshop.

3. Scenario’s voorleggen aan de stad
Daarna ging de gemeente weer de stad in. Inwoners, verenigingen en maatschappelijke instellingen konden hun mening geven over de scenario’s en kiezen. Dit gebeurde onder meer via een enquête en op plekken waar inwoners zijn zoals scholen, de markt, verzorgingshuizen, moskeeën en kerken, sportverenigingen en bibliotheek. Zo ontstond een gemeenschappelijk beeld. Bekijk hier de vier scenario's.

4. Het maken en presenteren van het toekomstbeeld van Gouda
Al deze zoektochten leiden tot één gezamenlijk toekomstbeeld van Gouda als resultaat. Dit toekomstbeeld wordt nu gespreken en wordt in juni aan de gemeenteraad gepresenteerd. De uiteindelijke toekomstvisie 2030 stelt de gemeenteraad uiteindelijk vast, samen met een stappenplan om naar dit toekomstbeeld toe te werken.

Wilt u ideeën, suggesties of opmerkingen kwijt? Mail dan naar toekomstvisie@gouda.nl.