Hoe ziet u Gouda in 2030?

Op deze pagina vindt u vier toekomstscenario's en kunt u uw stem uitbrengen op uw favoriete scenario. Hoe ziet u Gouda in 2030?

Mijn favoriete scenario is...

Laat je mening horen en kies voor scenario A, B, C of D. De korte uitleg staat hieronder of bekijk hier een uitgebreide toelichting.

Hieronder vindt u de scenario's. Klik op de afbeeldingen om deze op ware grootte te openen in PDF.

scenario a

 

A: Historisch Gouda

 • Gouda is het leukste dagje uit: veel toeristen uit binnen- en buitenland bezoeken het historisch centrum van Gouda.
 • Gouda is een leeftijdsvriendelijke stad: aangepaste woningen, veel (zorg)voorzieningen voor ouderen en er is een HBO-zorg. 
 • De Goudse economie is divers, waaronder zorg, toerisme, mkb en kleine ambachten. 
 • Iedereen doet mee en er is veel zorg voor elkaar, maar vooral binnen de eigen sociaal-culturele gemeenschap.
 • Rol gemeente: zorgen voor de bestaande kwaliteiten; op kop lopen hoeft niet zo.
 • Er is meer groen, veel ruimte voor water en kleinschalige, duurzame initiatieven. Problemen rondom bodemdaling worden reactief opgelost.
 

scenario B

B: Innovatief Gouda

 • Bruisend Gouda is een innovatieve, duurzame koploper. 
 • Gouda is inclusieve stad met veel respect en tolerantie.
 • Er is een expertisecentrum op het gebied van bodemdaling en een HBO voor ICT en duurzaamheid. Studenten zorgen voor een levendig Gouda.
 • Gouda is smart: een netwerk van sensoren, internet en technologische apparaten helpen de stad te optimaliseren.
 • Rol gemeente: gaat voor eigen initiatief en succes, profileren op een stad waar alles mogelijk is. 
 • Stimuleren van elektrisch vervoer, aanleg van groene muren, drijvende tuinen en energieneutrale studentenwoningen op het water.

scenario c

C: Gouda, knooppunt van de Randstad

 • Gouda is het logistieke knooppunt van de Randstad. Slimme oplossingen om producten op te slaan en te vervoeren, met veel maakindustrie. 
 • Logistieke kenniscampus aan rand van stad voor samenwerking onderwijs en bedrijfsleven.
 • Uitstekende bereikbaarheid van grote steden in Randstad, voor logistieke sector en forenzen.
 • Nieuwe woonconcepten en multifunctionele woontorens: wonen/leren/werken/winkelen/ ontspannen op dezelfde plek. 
 • Veel duurzame initiatieven, zoals een wijk die meer energie opwekt dan gebruikt, duurzaam vervoer en samen in de regio eigen energie opwekken.
 • Nauwe regionale samenwerking; verkenning van de optie voor een gemeente Midden-Holland.

scenario d

D: Gouda, woonhart van de regio

 • Gouda is een comfortabele woonstad met veel voorzieningen voor jongeren, gezinnen en ouderen. 
 • Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat wat nieuwe bedrijven aantrekt.
 • Middelmatige en kleine bedrijven in de stad zorgen voor werkgelegenheid. De samenwerking met het onderwijs zorgt voor een leven lang leren.
 • Grote samenwerking met de regio.
 • Gouda biedt belangrijke voorzieningen voor inwoners uit de regio, de regio biedt groen en natuur. 
 • Goede bereikbaarheid binnen de regio: voldoende parkeergelegenheid, fiets- en scootersnelwegen en een uitgebreid deelfietsnetwerk.

 

Meer informatie over deze scenario’s kunt u lezen in deze bijlage.

Wanneer u op 'Volgende pagina' klikt wordt uw antwoord direct verzonden.