Openbare collegeagenda

Datum Bijeenkomst Locatie Portefeuillehouder
21/jun/19 startschot/meelopen Openingsronde Samenloop voor Hoop Gouda burgemeester
21/jun/19 beediging militairen door Defensie Gouda wethouder Van Vugt
23/jun/19 openen Houtmansplantsoenconcerten Gouda wethouder Van Vugt
26/jun/19 verkiezing kinderburgemeester Gouda burgemeester en wethouder Van Vugt
27/jun/19 in ontvangst nemen 1e expl Alphen en Gouda Into Business Boskoop burgemeester en wethouder Michiel Bunnik
5/jul/19 openen nieuwe schoolplein Casimirschool Gouda burgemeester

(bijgewerkt 21 juli)