Openbare collegeagenda

Datum Bijeenkomst Locatie Portefeuillehouder
24/mei/17 Ondertekenen anterieure overeenkomst winkelcentrum Goverwelle Gouda wethouder Tetteroo
29/mei/17 Uitreiking cerfificaten aan energiecoaches Gouda wethouder Niezen
29/mei/17 Slaan eerste paal Driestar College Gouda wethouder Bergman
31/mei/17 Uitreiking diploma's kinderen van de Ark Gouda wethouder Dijkstra
31/mei/17 Opening bijeenkomst Sticht. Seniorenplatform Gouda wethouder Dijkstra
4/jun/17 Openen festival huiskamer van de Stad 2017 Gouda wethouder Bergman
7/jun/17 Start bouw Gouda Koningshof Blok H en E Gouda wethouder Tetteroo
7/jun/17 Opening Censhare Benelux & Nordics Gouda burgemeester
10/jun/17 Veteranendag Gouda burgemeester
10/jun/17 Open dag Huis van de Stad Gouda college

(bijgewerkt 24 mei)