Openbare collegeagenda

Datum Bijeenkomst Locatie Portefeuillehouder
21/nov/17 College-Ontmoet: ASVZ Zorgleverancier Gouda college
23/nov/17 Openen Boomfeestdag Gouda wethouder Bergman
23/nov/17 Waterconferentie Gouda 2017 Gouda wethouder Niezen
29/nov/17 Openen Autisme Inloop Gouda Informatie markt Gouda wethouder Dijkstra

(bijgewerkt 20 november)