Wie beslist?

Het gemeentebestuur bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders( B en W)

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan van de gemeente. De raadsleden zijn gekozen en vertegenwoordigen de inwoners van Gouda. De raad neemt de uiteindelijke besluiten voordat  plannen uitgevoerd worden. Daarnaast controleert de raad of de besluiten worden uitgevoerd volgens de gemaakte afspraken.

College van burgemeester en wethouders (B en W)

De wethouders vormen samen met de burgemeester het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van het college van B en W en van de gemeenteraad. Zowel de burgemeester als de wethouders moeten verantwoording afleggen aan de raad.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is strategisch adviseur van de burgemeester en het college. Zij woont alle vergaderingen van het college bij en tekent alle collegebesluiten mee met de burgemeester. De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar en is verantwoordelijk voor de aansturing van de gemeentelijke organisatie.