Hoe werkt de gemeente?

Nederlandse gemeenten werken duaal: de rollen en taken van raad en college zijn duidelijker uit elkaar gehaald. De gemeenteraad stelt de kaders, controleert het college en vertegenwoordigt de bewoners.

College en gemeenteraad

Het college van B en W zorgt voor de uitvoering binnen de gestelde kaders en legt verantwoordelijkheid af aan de gemeenteraad. Het presidium stelt namens de raad de agenda op voor de verschillende vergaderingen.

Griffie

De griffie ondersteunt de raad. Onder andere door de voorbereiding van gemeenteraadsvergaderingen en voorbereidingsbijeenkomsten. Ook regelt de griffie een goede afstemming tussen raad, college en de ambtelijke organisatie. De griffie is daarnaast de schakel tussen de gemeenteraad en de inwoners en organisaties van een gemeente.

Rekenkamer

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij de controlerende rol. De rekenkamer heeft een onafhankelijke onderzoekstaak en rapporteert aan de gemeenteraad over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde gemeentelijk beleid.