Gouda zoekt een nieuwe burgemeester

Na het vertrek van burgemeester Schoenmaker is mevrouw Salet aangesteld als waarnemend burgemeester. De voorbereidingen voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester zijn begonnen. Welke eigenschappen moet de nieuwe burgemeester volgens jou bezitten?

De inwoners van Gouda hebben van 27 februari tot en met 13 maart hun mening kunnen geven ten aanzien van welke eigenschappen een nieuwe burgemeester zou moeten bezitten. De uitslag van de enquête is toegevoegd aan de profielschets, welke door de gemeenteraad is vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 1 april a.s. 

Uitkomsten

Bekijk de uitkomst van de enquête. De antwoorden op de open vragen vindt u in dit document.

Profielschets

De  gemeenteraad heeft op 1 april jl. de profielschets vastgesteld. Bij deze bijzondere besluitvormende raadsvergadering was ook de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, dhr. J. Smit aanwezig. De profielschets bevat een wensenlijstje met alle eisen waaraan de nieuwe burgervader of –moeder van Gouda moet voldoen. Hierin zijn ook de uitkomsten van de inwonersenquête in mee genomen. 

Openstelling vacature

De minister stelt op 5 april de vacature open via de Staatscourant. De Commissaris van de Koning ontvangt alle sollicitatiebrieven en bepaalt in overleg met de Vertrouwenscommissie welke kandidaten het beste voldoen aan de profielschets. Vervolgens gaat de Vertrouwenscommissie gesprekken voeren met enkele kandidaten.

Informatiepakket Gouda

De vertrouwenscommissie heeft een informatiemapje samengesteld met zoveel mogelijk informatie over de Gemeente Gouda.

Selectie

Een selectie wordt voorgelegd aan de vertrouwenscommissie, die vervolgens met de kandidaten in gesprek gaat. Uiteindelijk zal de vertrouwenscommissie een aanbeveling van twee kandidaten neerleggen bij de Commissaris van de Koning.

Aanbeveling en benoeming

De gemeenteraad stelt daarna de aanbeveling vast en maakt de naam van de eerste kandidaat bekend. Vervolgens wordt de aanbeveling en het advies van de Commissaris van de Koning voorgelegd aan de minister van BZK. De minister ontvangt (na screening) de kandidaat voor een gesprek. De Koning benoemt uiteindelijk de burgemeester.

Meer weten?

Bekijk hier een afbeelding met de uitgebreide benoemingsprocedure.