Gouda zoekt een nieuwe burgemeester

Na het vertrek van burgemeester Schoenmaker is mevrouw Salet aangesteld als waarnemend burgemeester. De voorbereidingen voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester zijn begonnen. Welke eigenschappen moet de nieuwe burgemeester volgens jou bezitten?

De inwoners van Gouda hebben van 27 februari tot en met 13 maart hun mening kunnen geven ten aanzien van welke eigenschappen een nieuwe burgemeester zou moeten bezitten. De uitslag van de enquête is toegevoegd aan de profielschets, welke door de gemeenteraad wordt vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 1 april a.s. 

Uitkomsten

Bekijk de uitkomst van de enquête. De antwoorden op de open vragen vindt u in dit document.

Profielschets

De uitkomst van het onderzoek wordt gebruikt bij het verder opstellen van de profielschets. In dit wensenlijstje staan alle eisen waaraan de nieuwe burgervader of –moeder moet voldoen. Tijdens een openbare raadsvergadering op 1 april bespreekt de gemeenteraad dit lijstje met de Commissaris van de Koning.

Openstelling vacature

Na de bespreking stelt de raad de profielschets vast. De minister stelt vervolgens de vacature open. Als de vacature is opengesteld, ontvangt de Commissaris van de Koning alle sollicitatiebrieven en bepaalt welke kandidaten het beste voldoen aan de profielschets.

Selectie

Een selectie wordt voorgelegd aan de vertrouwenscommissie, die vervolgens met de kandidaten in gesprek gaat. Uiteindelijk zal de vertrouwenscommissie een aanbeveling van twee kandidaten neerleggen bij de Commissaris van de Koning.

Aanbeveling en benoeming

De gemeenteraad stelt daarna de aanbeveling vast en maakt de naam van de eerste kandidaat bekend. Vervolgens wordt de aanbeveling en het advies van de Commissaris van de Koning voorgelegd aan de minister van BZK. De minister ontvangt (na screening) de kandidaat voor een gesprek. De Koning benoemt uiteindelijk de burgemeester.

Meer weten?

Bekijk hier een afbeelding met de uitgebreide benoemingsprocedure.