Gouda kijkt naar de toekomst

Hoe ziet Gouda er over meer dan tien jaar uit? Welke onderwerpen zijn daarin belangrijk? Samen met de stad start de gemeente om een toekomstbeeld van Gouda in 2030 te maken. Het toekomstbeeld van Gouda moet voor de zomer 2019 klaar zijn, voorzien van een stappenplan om die toekomst werkelijkheid te maken.

Logo Gouda kijkt naar de toekomstWelke kant willen we met zijn allen uit?

Een toekomstbeeld van Gouda in 2030 vormt voor het college een stip op de horizon. Het geeft antwoord op vragen over de opgaven waarmee we op de langere termijn te maken krijgen zoals duurzaamheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid. Daaruit volgt een agenda voor de komende jaren. Dit traject vindt plaats in samenspraak met inwoners en partners uit de stad vanuit uiteenlopende sectoren zoals de zorg, woningcorporaties, wetenschap, provincie, scholen en bedrijfsleven. Met als eindresultaat een toekomstvisie die richting geeft.

Toekomstvisie Gouda

In vier stappen naar het doel

Het traject om tot de toekomstvisie te komen en waarbij de stad wordt betrokken, verloopt in vier hoofdstappen. Bekijk het volledige stappenplan in dit plan van aanpak.

1. Verkenning van het verleden, heden en toekomst
Eerst moet de startsituatie worden bepaald. Daarin komt het verleden aan de orde: door welke ontwikkelingen is het Gouda van nu gevormd? We kijken naar hoe Gouda er nu uitziet en aansluitend is de vraag welke trends en opgaven er voor Gouda liggen.

2. Samen toekomstscenario’s maken
In deze stap gaat de gemeente met de stad in gesprek om informatie op te halen over hoe zij de toekomst zien. Dit gebeurt via een workshop en ‘turbosessies’ met bijvoorbeeld een ondernemersvereniging of buurtvereniging. Deze informatie vormt de basis voor een aantal toekomstscenario’s.

De eerste workshop met de stad (een toekomstatelier) staat gepland op 12 november. Geïnteresseerd? Lees dan meer informatie over de workshop.

3. Scenario’s voorleggen aan de stad
Dan gaat de gemeente weer de stad in. Inwoners, verenigingen en maatschappelijke instellingen mogen hun mening geven over de scenario’s en kiezen. Dit gebeurt onder meer via een enquête en op plekken waar inwoners zijn zoals scholen, de markt, verzorgingshuizen, moskeeën en kerken, sportverenigingen en bibliotheek. Zo ontstaat een gemeenschappelijk beeld. 

4. Het maken en presenteren van het toekomstbeeld van Gouda
Al deze zoektochten leiden tot één gezamenlijk toekomstbeeld van Gouda als resultaat. Dit beeld stelt de gemeenteraad uiteindelijk vast, samen met een stappenplan om naar dit toekomstbeeld toe te werken.

Wilt u ideeën, suggesties of opmerkingen kwijt? Mail dan naar toekomstvisie@gouda.nl.