Wethouder Rogier Tetteroo

Rogier TetterooPortefeuille

- Ruimtelijke ordening en strategisch grondbeleid
- Wonen en wijkontwikkeling
- Werk en inkomen (Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening)

Projecten en programma's

- Klimaatadaptatie: samen met wethouders Niezen en van Vugt (raadsprogramma)
- Energietransitie: samen met wethouders Niezen en Bunnik (raadsprogramma)
- Omgevingsbeleid: samen met wethouder van Vugt (raadsprogramma)
- Modernisering Sociale Dienst: samen met wethouder Bunnik
- Vernieuwing sociaal domein (incl. bestuursopdracht): samen met wethouder Dijkstra
- Versnelling Woningbouw: samen met wethouder Bunnik
- Goudasfalt: samen met wethouder van Vugt 
- Spoorzone noord: samen met wethouder Bunnik
- Westergouwe: samen met wethouder Bunnik
- Middenwillens

Contact

Gemeente Gouda
tav. R.A. Tetteroo
Burgemeester Jamesplein 1
Postbus 1086
2800 BB Gouda

e-mail: rogier.tetteroo@gouda.nl
twitter: @rogier_tetteroo

Bestuursondersteuner

Woordvoerder

  • Evelyne Smith, (0182) 58 74 38 / 06-41553044 / b.g.g. piketnummer (0182) 58 91 91, e-mail: evelyne.smith@gouda.nl.