Wethouder Hilde Niezen

Hilde NiezenPortefeuille

- Klimaat (water, groen en bodemdaling)
- Duurzaamheid en energie
- Stedelijk beheer en mobiliteit 
- Natuur, milieu en dierenwelzijn 
- Bewonersparticipatie en -initiatieven

Projecten en programma's

- Klimaatadaptatie: samen met wethouders van Vugt en Tetteroo (raadsprogramma)
- Energietransitie: samen met wethouders Tetteroo en Bunnik (raadsprogramma)
- Versnellingskamer Goudse Poort: samen met wethouder Bunnik
- Zuidelijk stationsgebied: samen met wethouder van Vugt

Contact

Gemeente Gouda
tav. H. Niezen
Burgemeester Jamesplein 1
Postbus 1086
2800 BB Gouda

e-mail: hilde.niezen@gouda.nl
twitter: @hildeniezen

Bestuursondersteuner

Woordvoerder

  • Evelyne Smith, (0182) 58 74 38 / 06-41553044 / b.g.g. piketnummer (0182) 58 91 91, e-mail: evelyne.smith@gouda.nl.