Wethouder Corine Dijkstra

Corine DijkstraPortefeuille

- Maatschappelijke ondersteuning (incl. beschermd wonen en maatschappelijke opvang)
- Jeugd en welzijn (incl. kinderopvang)
- Publieke gezondheid
- Integratie, burgerschap en diversiteit 

Projecten en programma's

- Vernieuwing sociaal domein (incl. bestuursopdracht): samen met wethouder Tetteroo
- Geheugen van Gouda: samen met wethouder Bunnik
- Acquisitie HBO (zorg; ICT): samen met wethouder van Vugt
- Doorontwikkeling Chocoladefabriek: samen met wethouder Van Vugt
- Toekomstvisie: samen met wethouder Bunnik en burgemeester Verhoeve
 

Contact

Gemeente Gouda
tav. C.P. Dijkstra
Burgemeester Jamesplein 1
Postbus 1086
2800 BB  Gouda

e-mail: corine.dijkstra@gouda.nl
twitter: @corinedijkstra

Bestuursondersteuner

Woordvoerder