Wethouder Michiel Bunnik

Michiel BunnikPortefeuille

- Financiën, belastingen en grondzaken
- Personeel en bedrijfsvoering (incl. ICT)
- Economie (vestigingsklimaat en grotere bedrijven) en werkgelegenheid
- Sport 
- SROI

Projecten en programma's

- Energietransitie: samen met wethouders Niezen en Tetteroo (raadsprogramma)
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs: samen met wethouder van Vugt
- Modernisering Sociale Dienst: samen met wethouder Tetteroo
- Triple Helix agenda: samen met wethouder van Vugt
- Versnelling Woningbouw: samen met wethouder Tetteroo
- Gouda 2020+: samen met burgemeester Verhoeve
- Geheugen van Gouda: samen met wethouder Dijkstra
- Cheese Experience: samen met wethouder van Vugt
- Spoorzone noord: samen met wethouder Tetteroo
- Toekomstvisie: samen met wethouder Dijkstra en burgemeester Verhoeve
- Versnellingskamer Goudse Poort: samen met wethouder Niezen
- Westergouwe: samen met wethouder Tetteroo

Contact

Gemeente Gouda
Tav M. Bunnik
Burgemeester Jamesplein 1
Postbus 1086
2800 BB  Gouda

e-mail: michiel.bunnik@gouda.nl

Bestuursondersteuner

Woordvoerder