College van B en W

Op 14 juni 2018 is een nieuw college van B en W aangetreden in Gouda. Naast de burgemeester zijn er vijf wethouders, van respectievelijk D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks. De plannen voor deze collegeperiode zijn vastgelegd in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe Energie’.

Het college bestaat uit:

De gemeentesecretaris / algemeen directeur is Martiene Branderhorst.

Burgemeester

De burgemeester is naast voorzitter van het college, ook voorzitter van de raad. Een dubbelrol, gezien het feit dat college en raad duidelijk gescheiden taken hebben. Van de andere kant ook een voordeel, omdat de burgemeester daarmee de link is tussen raad en college.

Wethouders

Een wethouder is politiek verantwoordelijk voor een specifiek deel van het beleid, ofwel een portefeuille. De burgemeester heeft een specifieke portefeuille, waarin onder meer het bewaken van de openbare orde en veiligheid is opgenomen.

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is algemeen directeur en voorzitter van de directie. Als strategisch adviseur van de burgemeester en het college vormt zij de brug tussen de ambtenaren en het bestuur. Ze woont alle vergaderingen van het college bij en tekent alle collegebesluiten mee met de burgemeester.