Parkeren grote voertuigen

Het is niet toegestaan grote voertuigen te parkeren binnen de bebouwde kom van Gouda. Dit zijn voertuigen die langer zijn dan 6 meter of hoger zijn dan 2,4 meter. De parkeerplaatsen waar u wel mag parkeren, worden met een blauw bord met daarop een vrachtwagen aangegeven.

Voor de volgende wegen/parkeergelegenheden geldt een uitzondering:
•  de Nijverheidsstraat;
•  de Nieuwe Gouwe W.Z., met uitzondering van het gedeelte, gelegen tussen het Jaagpad en de inrit van de daar gebouwde woonappartementen;
•  de Ambachtsstraat.
•  de Industriestraat, tussen de Koning Wilhelminaweg en de Nijverheidsstraat;
•  de beide weggedeelten van de Stavorenweg;
•  de Zwolleweg;
•  het gedeelte van het industrie- en kantorengebied “De Goudse Poort”, dat wordt begrensd door de Kampenringweg en de Hanzeweg.