Campus Gouda

In het coalitieakkoord staat dat Gouda meer hoger onderwijs naar de stad wil halen. Op basis van onderstaand bidbook Campus Gouda worden er gesprekken met hogescholen gevoerd.

Concreet wordt verkend welke kansen er liggen voor samenwerking op het gebied van opleidingen en onderzoek. Doel van het bidbook is hogescholen te laten zien wat de stad Gouda en de regio Midden-Holland allemaal te bieden hebben. Dit bidbook is de eerste stap in meer samenwerking met hoger onderwijs rondom opleidingen en onderzoek.