Een onderneming starten

Wanneer u een eigen onderneming wil starten krijgt u met meerdere organisaties te maken. De belangrijkste daarvan zijn de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, de Omgevingsdienst Midden Holland en de Gemeente.

Kamer van Koophandel en Belastingdienst

Hét loket voor startende ondernemers is de Kamer van Koophandel. Deze organisatie heeft zich bij uitstek toegelegd op begeleiding van startende ondernemers. Kijk voor meer startersinformatie op www.kvk.nl.

Als u een eenmanszaak, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap start, dan regelt u uw aanmelding voor de belastingdienst bij de Kamer van Koophandel tegelijk met uw inschrijving in het handelsregister. Alle relevante belastingzaken staan vermeld in het Handboek Ondernemen. Dit handboek is gratis verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.

Omgevingsdienst Midden Holland

Afhankelijk van de activiteiten van uw nieuwe bedrijf kan het zijn dat u zich moet melden bij de Omgevingsdienst of zelfs een omgevingsvergunning (voorheen:  milieuvergunning) nodig heeft. De Omgevingsdienst Midden-Holland verzorgt voor de gemeente Gouda de afhandeling van meldingen, vergunningaanvragen en controle op de naleving. Voor vragen over uw specifieke situatie of het aanvragen van een milieuvergunning kunt u terecht bij de Omgevingsdienst. Kijk voor meer informatie op www.odmh.nl.

Gemeente Gouda

De gemeente Gouda probeert waar mogelijk de startende ondernemer te ondersteunen. Zo heeft de gemeente een ondernemersloket ingericht waar u met al uw vragen terecht kunt. Daarnaast heeft de gemeente een aantal regels opgesteld voor ondernemen binnen haar grenzen. Afhankelijk van uw activiteiten heeft u wellicht een vergunning nodig.

Daarnaast zijn de plekken in de stad waar u een onderneming mag vestigen, vastgelegd in bestemmingsplannen. Deze zijn te raadplegen via www.gouda.nl/ruimtelijkeplannen. U kunt ook contact opnemen met het ondernemersloket om te vragen welke vergunningen u nodig heeft en of het bestemmingsplan ruimte biedt voor uw onderneming.