Ondernemersverenigingen

Gouda kent voor ondernemers een actief verenigingsleven.

Gouda Onderneemt!

Het platform Gouda Onderneemt! verenigt de RHID, SoG, Goudse Businessclub en VNO-NCW in één koepel en zorgt voor belangenbehartiging en netwerkmogelijkheden. Samen met de gemeente Gouda stelt GoudaOnderneemt! het Economisch Actie Programma vast en voert deze uit.

Daarnaast kennen de verschillende wijkwinkelcentra en bedrijventerreinen een eigen vereniging en zijn er nog verenigingen speciaal voor jonge ondernemers en vrouwen. Kijk voor een overzicht op http://www.gouda-onderneemt.nl.

Ondernemersfonds Gouda

Het OndernemersFonds Gouda (OFG) beheert per bedrijventerrein/winkelcentrum een budget om collectieve voorzieningen te realiseren. Denk daarbij aan camerabewaking, onderhoud, de sinterklaasintocht of gezamenlijke promotie. Kijk voor meer informatie op www.ondernemersfondsgouda.nl.