Netwerken in Gouda

Gouda heeft een uitstekend ondernemersklimaat met veel actieve netwerken van bedrijven en ondernemers. Hier kunt u terecht voor adviezen en uw vragen.

Gouda Onderneemt!

Het platform Gouda Onderneemt! verenigt de RHID, SoG, Goudse Businessclub en VNO-NCW in één koepel en zorgt voor belangenbehartiging en netwerkmogelijkheden. Samen met de gemeente Gouda stelt GoudaOnderneemt! het Economisch Actie Programma vast en voert deze uit. Daarnaast kennen de verschillende wijkwinkelcentra en bedrijventerreinen een eigen vereniging en zijn er nog verenigingen speciaal voor jonge ondernemers en vrouwen. Kijk voor een overzicht op www.gouda-onderneemt.nl

De Goudse businessclub

Deze vereniging heeft dan 200 leden met onder andere zzp’ers, makelaars, banken, horecazaken, detaillisten en administratie-/belastingadvieskantoren. Kijk voor meer info op www.degoudsebusinessclub.nl

VNO-NCW RijnGouwe

De ondernemers van VNO-NCW RijnGouw zijn directeuren en eigenaren van bedrijven in de regio Gouda. Ook invloedrijke beslissers van publieke instellingen zijn lid. De leden ontmoeten elkaar tijdens bijeenkomsten, inspireren elkaar en doen zaken.

SOG

In de Goudse binnenstad is de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG) als overkoepeling van de daar gevestigde ondernemers actief als spreekbuis, als belangenbehartiger en als aanjager van nieuwe initiatieven.

VBG

Vereniging Bedrijventerreinen Gouda is het samenwerkingsplatform en de bundeling van de belangen van al de Goudse (bedrijven)terreinen: Goudse Poort, Gouwe Spoor, Kromme Gouwe Gouwe Stroom, IJsselfront en overige bedrijven.

Duurzaamheidsplatform Gouda

Het platform is zowel bedoeld voor bedrijven die duurzaamheid in hun DNA hebben, als voor bedrijven die duurzame initiatieven en ontwikkeling nauwgezet willen volgen of samen willen opzetten. Er is veel mogelijk. Duurzaamheid en economie gaan steeds meer samen. Het DPG levert een actieve bijdrage aan het verduurzamen van Gouda. Kijk voor meer info op www.gouda-onderneemt.nl/duurzaamheids-platform-gouda/

Gouda into Business magazine

Gouda into Business magazin is het gratis ondernemersblad voor Gouda en de regio. Kijk op www.goudaintobusiness.nu/index.html