Social Return

De gemeente Gouda maakt het via Social Return mogelijk dat werkzoekenden werkervaring opdoen. Social Return geldt als eis voor alle Nationale en Europese aanbestedingen voor diensten of werken die de gemeente Gouda uitzet onder leveranciers.

Wat is Social Return?

Met Social Return wordt een percentage van de aanneem- of loonsom geïnvesteerd in werkgelegenheid voor werkzoekenden. Het is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Via Social Return draagt u als leverancier uit dat u betrokken bent bij de maatschappij en stimuleert u de Goudse economie. U geeft werkzoekenden de gelegenheid om kennis en werkervaring op te doen, waardoor zij een betere kans maken op de arbeidsmarkt.

Welk percentage?

De Social Return-bepalingen (en dus ook het percentage) worden in de door de gemeente Gouda af te sluiten contracten opgenomen. Dit gebeurt als de gemeente nieuwe dienstverlening of civieltechnische werken contracteert, in de meeste gevallen via aanbestedingsprocedures. De Social Return-uitvoering kan per project op maat gemaakt zijn.

Alle eisen met betrekking tot Social Return zijn in de aanbestedingsdocumenten opgenomen.

Social Return in aanbesteding

Tijdens de aanbestedingsprocedure kan Social Return op twee manieren in de aanbestedingsdocumenten opgenomen worden:

  • Als minimumeis in het bestek, dat betekent dat de inschrijver hieraan moet voldoen om op de aanbesteding te kunnen inschrijven.
  • Als beoordelingspunt bij een aanbesteding op basis van de beste prijs- kwaliteit verhouding (EMVI).

Bewaking tijdens opdrachtuitvoering

De directie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) controleert tijdens de opdrachtuitvoering aan de hand van periodieke rapportages de uitvoering van Social Return.

Meer informatie

Contactpersonen voor Social Return binnen de gemeente zijn:

  • Voor inkooptechnische vragen: Team Inkoop, Contractmanagement en Aanbesteden: inkoop@gouda.nl.
  • Voor alle overige vragen: Driss Habyby, accountmanager Social Return: socialreturn@gouda.nl (tel. 06 - 43 38 51 36)

Subsidierelaties

Geef via uw organisatie iemand een kans!

Heeft u (tijdelijk) extra personeel nodig? Wilt u uitvoerende werkzaamheden uitbesteden? Bent u op zoek naar een gemotiveerde medewerker die snel aan de slag kan en vindt u het ook belangrijk dat iedereen kan meedoen? Als subsidierelatie van de gemeente Gouda nodigen wij u uit een bijdrage te leveren: Social Return is iets voor u! Bekijk de flyer over Social Return en subsidierelaties.

Wij nemen u de werving voor een groot gedeelte uit handen. U levert een sociale tegenprestatie. Met Social Return helpt u namelijk werkzoekenden aan kennis, werkervaring en collega’s.