Inkoop en aanbestedingen

Hier vindt u het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Gouda. De gemeenten Gouda en Waddinxveen zijn gestart met de proef ‘Marktplaats Inhuur Groene Hart’ om de kosten voor inhuur van tijdelijk personeel te verminderen door gezamenlijke inkoop.

Inkoop en aanbestedingen

Hieronder vindt u een korte samenvatting van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Gouda.

De gemeente bepaalt per inkoop dan wel aanbesteding welke procedure zij hanteert. De drie pijlers zijn: de marktbenadering, de te kiezen contractvorm en de inhoudelijke onderdelen van het gunningscriterium.

Waarde van de opdracht

De keuze van het soort procedure wordt voor een belangrijk deel bepaald door de waarde van de opdracht. In onderstaande tabel is te zien welke standaard aanbestedingsprocedure hoort bij de waarde van de opdracht. Wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft kan van deze standaard worden afgeweken.

De tabel maakt onderscheid tussen Werken enerzijds en Diensten/Leveringen anderzijds. De opdrachtwaarden zijn exclusief BTW.

aanbestedingsprocedure werken
(opdrachtwaarde in € )
dienst/levering
(opdrachtwaarde in €)
Inkoopprocedure
     
Enkelvoudig < 50.000 < 30.000
Meervoudig 50.000 < opdrachtwaarde < 500.000 30.000 > opdrachtwaarde < 120.000
Nationaal 500.000 < opdrachtwaarde < Europese drempelwaarde 120.000 > opdrachtwaarde < Europese drempelwaarde

 

Alle nationale en Europese aanbestedingen maakt de gemeente bekend door ze op Tenderned te plaatsen. Kijk hiervoor op www.tenderned.nl.

De complete tekst van de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Gouda vindt u hier. Onderaan deze pagina staan de nieuwe en de vorige inkoopvoorwaarden.

Voor vragen over aanbestedingen kunt u contact opnemen met de afdeling inkoop: inkoop@gouda.nl

Social Return

Social Return is het maken van afspraken in aanbestedingstrajecten zodat opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het bieden van werkgelegenheid en werkervaringsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social Return (SR) betekent letterlijk: ‘iets teruggeven aan de samenleving’ en is net als duurzaam inkopen onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Social Return geldt als eis voor alle Nationale en Europese aanbestedingen voor diensten of werken die de gemeente Gouda uitzet onder leveranciers. Bekijk ook de pagina over Social Return voor meer informatie.

Inhuurdesk Groene Hart

Met de digitale Inhuurdesk Groene Hart bieden wij zelfstandige professionals en leveranciers de mogelijkheid mee te dingen naar tijdelijke inhuuropdrachten van het Groene Hart. Zelfstandige professionals en leveranciers kunnen zich eenvoudig inschrijven en reageren op aanvragen.