Vergunning vaste standplaats

Wanneer u op een openbare plaats een standplaats wilt innemen, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. 

Beschrijving

Met het innemen van een standplaats wordt bedoeld het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen, daarbij gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel. Ook het aanbieden van diensten aan publiek valt hieronder.

Voorwaarden

  • De vergunning voor het innemen van een vaste standplaats geldt voor maximaal twee jaar. Hierna kunt u een verlenging van uw vergunning aanvragen voor twee jaar.
  • Aan een ondernemer van een detailhandelsonderneming wordt voor maximaal zes dagen per kalenderjaar een vergunning voor het innemen van een tijdelijke standplaats verleend, direct voor de vestiging van de onderneming, voor de verkoop van aan de onderneming verwante producten of diensten. De vergunning wordt verleend voor de periode van maximaal twee aaneengesloten dagen.
  • In het centrum binnen de singels geven we geen vergunning voor vaste standplaatsen. Het gebied omsloten door de volgende aaneengesloten waterwegen: Kattensingel,  Blekerssingel, Fluwelensingel, Hollandsche IJssel, Turfsingel, waarbij deze wegen niet zijn inbegrepen.
  • Wilt u een standplaats op een plek die geen eigendom is van de gemeente Gouda? Dan moet u ook schriftelijke toestemming vragen aan de eigenaar van de grond.
     

Kosten

Tarief nieuwe vergunning: €101,55
Tarief verlengen vergunning: €69,50
Tarief tijdelijke vergunning: € 12,45

Bijzonderheden

Toetsing

Of u een vergunning voor een bepaalde locatie krijgt, is afhankelijk van de aard, omvang en doel van de activiteit. Daarnaast letten wij op mogelijke overlast voor omwonenden, hinder voor voetgangers en ander verkeer en toetsen wij ook aan de criteria en weigeringsgronden vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening en de nadere regels. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Gouda.