Vergunning vaste standplaats

Wanneer u op een openbare plaats een standplaats wilt innemen, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. 

Beschrijving

Met een standplaats wordt bedoeld een voertuig, kraam, tafel of enig ander middel van waaruit u goederen te koop aanbiedt, verstrekt of demonstreert. Ook het aanbieden van diensten aan publiek valt hieronder.

Wanneer u op een openbare plaats een standplaats wilt innemen, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Dit geldt ook voor particuliere percelen. Of u hiervoor een vergunning krijgt is afhankelijk van de aard, omvang en doel van de activiteit. Daarnaast letten wij op mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer. En ook op de bepalingen in het bestemmingsplan, het straatbeeld en bijzondere omstandigheden. In het centrum worden geen standplaatsen verleend.

Voor meer informatie neem contact op met de gemeente Gouda.

Kosten

Tarief nieuwe vergunning: €100,05
Tarief verlengen vergunning: €68,50