Drank- en horecavergunning

Voor een horecabedrijf of slijterij heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Daarnaast heeft u voor een horecabedrijf een exploitatievergunning nodig. Op deze pagina vindt u ook informatie over andere vergunningen voor de horeca.

Beschrijving

U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholhoudende drank verstrekt (> 0,5%), bijvoorbeeld in een:

 • slijterij
 • horecabedrijf (café, cafetaria of restaurant)
 • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant

Voor enkele categorieën winkels is het toegestaan om zwak- alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik elders ter plaatse. Deze staan opgesomd in artikel 18 lid 2 van de Drank- en Horecawet. Hieronder valt o.a. een winkel waarin in overwegende mate levensmiddelen of tabak en aanverwante artikelen of uitsluitend zwak- alcoholhoudende dranken al dan niet tezamen met alcoholvrije dranken worden verkocht.

Een drank- en horecavergunning is persoonsgebonden. Dat wil zeggen dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.

Aanvraagformulier drank en horecavergunning

Bijlage aanvraagformulier drank en horecavergunning 

 

Exploitatievergunning

Om een horecabedrijf in Gouda te beginnen heeft u een exploitatievergunning nodig. Met een exploitatievergunning krijgt u toestemming tot het gebruik van een horeca-inrichting. Bekijk Exploitatievergunning horecabedrijf.

 

Bibob

De drank- en horecavergunning en de exploitatievergunning kunt u bij de gemeente aanvragen. Binnen de aanvraagprocedure wordt een zogenaamd Bibob-onderzoek gehouden. 

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan besloten worden om de aanvragen te weigeren. Zo wordt voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan er een advies aangevraagd worden bij het Landelijk Bureau Bibob. Voorafgaand aan een adviesaanvraag bij het Landelijk Bureau Bibob wordt de aanvraag voorgelegd aan het Regionaal informatie en Expertise Centrum (RIEC).

Het vragenformulier Wet Bibob en de in te dienen stukken worden in het intakegesprek doorgenomen. 

Alle horeca rookvrij

Voor informatie over het verbod op rookruimtes in de horeca verwijzen wij u naar de flyer Alle horeca rookvrij (pdf) en de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Voorwaarden

Indieningsvereisten drank- en horecavergunning

Bij een aanvraag drank- en horecavergunning dient u in ieder geval ook de volgende stukken aan te leveren:

 • Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel. 
 • Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van zowel de eigenaar als eventuele mede-eigenaren. Dit dient aangevraagd te worden in de gemeente waar men woonachtig is. Hiervoor dient u een (deels ingevuld en ondertekend) aanvraagformulier VOG op te vragen bij de afdeling Veiligheid en Wijken via tel. 14 0182. 
 • Een geldige kopie diploma Sociale Hygiëne van de eigenaar, eventuele mede-eigenaren en leidinggevenden.
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondernemer(s)/bestuurder(s) en alle leidinggevenden die in loondienst zijn. 
 • Een arbeidsovereenkomst van de op de aanvraag genoemde personen die in loondienst zijn.
 • Bij verenigingen en clubs dient een Bestuursreglement te worden overlegd.
 • Een plattegrondtekening op schaal, waarop de horecalokaliteiten staan (alle ruimtes waarin alcoholhoudende drank verstrekt wordt).
 • Een ondernemingsplan.

Indieningsvereisten exploitatievergunning

Bij een aanvraag exploitatievergunning dient u in ieder geval de volgende stukken aan te leveren:

 • Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.
 • Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) van zowel de eigenaar en eventuele mede-eigenaren alsmede de leidinggevenden. Dit dient aangevraagd te worden in de gemeente waar men woonachtig is. Hiervoor dient u een (deels ingevuld en ondertekend) aanvraagformulier VOG op te vragen bij de afdeling Veiligheid en Wijken. Indien u tegelijkertijd een drank- en horecavergunning aanvraagt hoeft u enkel een VOG aan te leveren van de eigenaar en eventuele mede-eigenaren.
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de ondernemer(s)/bestuurder(s) en alle leidinggevenden die in loondienst zijn. 
 • Een arbeidsovereenkomst van de op de aanvraag genoemde personen die in loondienst zijn.
 • Een ondernemingsplan.
   

Kosten

 • Drank- en horecavergunning: € 253,40
 • Exploitatievergunning € 446,70
 • Wijziging aanhangsel leidinggevenden: € 60,40
 • Wijzigen van de inrichting € 60,40