Omgevingsvergunning voor vijf evenementenlocaties in Gouda

De gemeente wil voor vijf evenementenlocaties een omgevingsvergunning aanvragen.

De gemeente Gouda vindt het belangrijk om evenementen te organiseren. Het gaat daarbij om verschillende evenementen, groot en klein, voor jong en oud en op meerdere plekken in de stad. Ze dragen bij aan een levendige en aantrekkelijke stad, voor Gouwenaars en bezoekers. Denk aan Gouda bij Kaarslicht, de Kaasmarkten, Koningsnacht en de concerten in het Houtmansplantsoen.

Een omgevingsvergunning zorgt voor een ruimtelijk kader voor evenementenlocaties. Het doel is dat daarmee een evenwicht ontstaat tussen het belang van een levendige (binnen)stad en het belang dat omwonenden van een evenementenlocatie hebben bij een goed woon- en leefklimaat. 

Een evenementenorganisator hoeft dan niet per evenement een losse omgevingsvergunning aan te vragen. Wel moet de organisator per evenement nog steeds een evenementenvergunning aanvragen. De procedure rondom deze vergunningverlening blijft zoals het is. 

Akoestisch onderzoek op drie locaties 

Een belangrijk onderdeel van deze omgevingsvergunningen zijn het uitvoeren van het akoestisch onderzoek. In dit onderzoek wordt de geluidswering (ook wel geluidsisolatie) van de gevels van omliggende woningen van de evenementenlocatie bepaald. Het onderzoek wordt gedaan op drie locaties: Markt/Achter de Waag, Houtmansplantsoen en Museumhaven. 

De gemeente heeft een aantal bewoners gevraagd om hier aan mee te werken. De metingen vinden in juli plaats. De gemeten geluidwering van de gevels is van belang omdat dit bepalend is voor de toelaatbare geluidniveaus tijdens evenementen. Inmiddels hebben alle metingen plaatsgevonden.

Er zijn helaas geen subsidiemogelijkheden bij de gemeente voor geluidswerende maatregelen. Mogelijk kunt u wel in aanmerking komen voor een subsidie tot 500 euro op energiebesparende maatregelen, waaronder ook  HR++ glas. Kijk hiervoor op de website Maak Gouda Duurzaam. Woont u in een monumentaal pand? Dan kunnen er afwijkende criteria zijn. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de ODMH.

Meedenken en reageren

We willen het besluit op de aanvraag voor de omgevingsvergunning zorgvuldig nemen. Daarom organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden voordat de aanvraag wordt ingediend. De gemeente presenteert dan de omgevingsvergunning en de resultaten van het geluidsonderzoek en geeft een toelichting op de aanvraag omgevingsvergunning. Tijdens een informatiebijeenkomst kunnen de bezoekers vragen stellen en reageren op de aanvraag omgevingsvergunning. Na deze consultatieronde stelt de gemeente de aanvraag om een omgevingsvergunning verder op en wordt deze ingediend. De Omgevingsdienst Midden-Holland zal onder andere in de Goudse Post bekend maken wanneer de aanvraag ontvangen is. Als de omgevingsdienst de omgevingsvergunning verleend heeft, zal ook deze bekendgemaakt worden en ter inzage worden gelegd.  Er kan vervolgens gedurende zes weken bezwaar worden gemaakt..

Omgevingsvergunning en evenementenvergunning 

De omgevingsvergunning gaat over de mogelijkheid om bepaalde locaties te mogen gebruiken voor evenementen. Het gaat hier dan om de ruimtelijke aspecten, meer specifiek de invloed op de woon- en leefomgeving. Er wordt gekeken naar onder andere geluid, verkeer en natuur.

Een evenementenvergunning geeft toestemming om een evenement te organiseren. In een evenementenvergunning staat onder andere informatie over het evenement, zoals tijden, programma, verwacht aantal bezoekers en maatregelen over belangrijke zaken zoals verkeer, geluid en veiligheid. 

Locaties:

Erasmusplein

plattegrond Erasmusplein
Raam

plattegrond Raam
Museumhaven

plattegrond Museumhaven
Markt en achter de Waag

plattegrond Markt en achter de Waag
Houtmansplantsoen

plattegrond Houtmansplantsoen

Meer informatie en suggesties 

Heeft u nu al suggesties of heeft u vragen over de omgevingsvergunning? Stuur ons dan een e-mail: gemeente@gouda.nl.