Coronaparagraaf

Sinds 1 juli 2020 is het onder voorwaarden weer toegestaan om evenementen te organiseren. Wel gelden er extra regels en voorwaarden. Daarom moet u een coronaparagraaf meesturen als u een vergunning voor een evenement aanvraagt. Voor straat- en buurtfeesten geldt alleen een meldingsplicht, maar ook hierbij moet u een coronapragraaf meesturen.

In de coronaparagraaf beschrijft u welke maatregelen u neemt om de gezondheid van bezoekers en personeel te beschermen en COVID-19-risico’s tegen te gaan. De gemeente toetst of uw evenement, wellicht in aangepaste vorm vanwege corona, op een veilige en gezonde manier doorgang kan vinden. Evenementen mogen geen extra capaciteit van de hulpdiensten vragen.

U moet een coronaparagraaf indienen, maar waaraan toetst de gemeente deze? 

De gemeente gebruikt onderstaande vragen om te beoordelen of u, als organisator, heeft nagedacht over te nemen maatregelen om COVID-19 risico’s tegen te gaan: 

  • Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers/deelnemers op elk moment 1,5 meter afstand kunnen houden? 
  • Hoe wordt er gezorgd dat bezoekers-/deelnemersstromen elkaar niet kruisen en de afstand bewaard kan blijven? 
  • Hoe wordt er gezorgd voor de stromen van personen met betrekking tot het gebruik ven sanitaire voorzieningen? 
  • Welke hygiënemaatregelen worden er genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan? 
  • Als er zitplaatsen zijn, hoe wordt er gezorgd dat bezoekers daar op een goede manier komen en blijven? 
     

Zie ook

Bekijk de veelgestelde vragen en de handleiding 'Coronaplan voor evenementen' op de website van de Veiligheidsregio Hollands Midden.