Evenementen en corona

Eén van de maatregelen die de Veiligheidsregio Hollands-Midden nam om verdere verspreiding van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen, was een verbod op het organiseren van evenementen tot 1 september 2020. Als gevolg hiervan zijn diverse evenementen afgelast. Per 1 juli 2020 is het onder voorwaarden weer toegestaan om evenementen te organiseren. Wel gelden er extra regels en voorwaarden. Zo zorgen we samen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden zodat het virus maximaal onder controle blijft, maar creëren we ook weer ruimte voor activiteiten en levendigheid in onze stad.

Voor een evenement in de openbare ruimte moet u een vergunning aanvragen. De gemeente toetst daarbij op de algemene regels voor evenementen en ook op de extra regels vanwege het coronavirus. Voor straat- en buurtfeesten geldt een meldingsplicht, maar ook bij dergelijke kleinschalige evenementen toetst de gemeente op de coronaregels. Ook voor evenementen in binnenlocaties gelden extra regels. 

Algemene uitgangspunten:

 1. De in het kader van de COVID-19-maatregelen eerder afgelaste evenementen worden in principe verschoven naar 2021. 
 2. Uitgangspunt voor de behandeling van vergunningaanvragen is de evenementenkalender. Aanvragen voor evenementen die al op de kalender staan in de aankomende periode, krijgen voorrang. Bij aanvragen voor nieuwe evenementen beoordelen we of we die kunnen inpassen tussen de al geplande activiteiten. Het toetsingskader geldt in beginsel tot 31 december 2020. 

U heeft eerder een evenement aangemeld op de evenementenkalender

Als u het evenement wilt laten doorgaan, laat dit zo snel mogelijk aan de gemeente weten. Lever daarbij het liefst ook meteen een coronaparagraaf in. 

U wilt een evenement in de openbare ruimte organiseren

Vraag de vergunning op tijd aan. Stuur daarbij ook een coronaparagraaf mee.

U wilt een meldingsplichtig evenement organiseren, zoals een straatfeest of buurt-bbq

Als u een meldingsplichtig evenement wilt organiseren, moet u ook een coronaparagraaf opsturen. 

U heeft al een vergunning ontvangen. Moet u nu nog iets doen?

Ja, ook als u al een vergunning voor het organiseren van een evenement hebt ontvangen, moet u aan de coronaregels voldoen. Daarom vraagt de gemeente u om alsnog een coronaparagraaf op te sturen. 

U heeft uw aanvraag te laat ingediend. Wat betekent dit voor u?

De gemeente mag te laat ingediende aanvragen weigeren. Dit betekent dat het geplande evenement niet door kan gaan.

U heeft uw aanvraag op tijd ingediend, maar deze is niet volledig. Wat betekent dit voor u? 

U krijgt natuurlijk de gelegenheid om uw onvolledige aanvraag compleet te maken. Houd er rekening mee dat u de aanvraag wel binnen de indieningstermijn moet aanvullen. De gemeente hoeft onvolledige aanvragen niet te behandelen. Onvolledige aanvragen kunnen namelijk niet goed getoetst en beoordeeld worden, terwijl dit wel noodzakelijk is om op een veilige en gezonde manier een evenement te organiseren. Als de gemeente uw aanvraag niet behandelt, betekent dit dat het geplande evenement niet door kan gaan.

U heeft uw volledige aanvraag op tijd ingediend. Wat betekent dit voor u?

De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en laat zich hierbij mogelijk adviseren door politie, brandweer, verkeerskundige, Stadstoezicht, bureau Dagelijks beheer en ODMH. De gemeente volgt het reguliere vergunningentraject met een extra toets op de COVID-19-maatregelen. 

Waarom wordt er een schouw gehouden en wat houdt die schouw in?

Bij ieder vergund evenement wordt vooraf een schouw gehouden. Hierbij is er extra aandacht voor de COVID-19-maatregelen, die genomen moeten worden. Er wordt dan gekeken of er is voldaan de vergunningvoorschriften waaronder de coronamaatregelen.

Tijdens de schouw blijkt dat mijn evenement niet voldoet aan de coronamaatregelen. Wat nu?

Als blijkt dat de in de coronaparagraaf genoemde maatregelen niet of onvoldoende zijn genomen of dat de vergunningvoorschriften niet worden nageleefd, dan mag het evenement niet van start. De organisator krijgt de gelegenheid dit te herstellen en anders wordt evenement verboden.

Wat kan de gemeente doen als blijkt dat de vergunningvoorschriften en maatregelen niet worden nageleefd?

Het is in het belang van de volksgezondheid dat iedereen de coronaregels naleeft. De evenementenorganisator is verantwoordelijk voor wat er op zijn evenement gebeurt. Als de bezoekers van het evenement de maatregelen niet naleven, komt dit voor risico van de organisator. Als tijdens een evenement blijkt dat de voorschriften en maatregelen (algemeen, maar met name COVID-19) niet worden nageleefd zal Stadstoezicht en/of politie verzoeken dit alsnog te doen en, waar nodig, wordt de burgemeester geadviseerd over het al dan niet stoppen van het evenement.

Richtlijnen op een rijtje

Evenement op buitenlocatie

 • Zorg ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar houdt. Mensen uit 1 huishouden en kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden. Ook hoeven jongeren tot 18 jaar onderling geen afstand te houden.
 • Zorg voor een goede doorstroming en dat de bezoekersstromen gescheiden zijn.
 • Zorg ervoor dat iedereen de hygiëneregels in acht neemt.
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan. Zingen is wel toegestaan bij religieuze samenkomsten.
 • Reserveren, een gezondheidscheck en zitplaatsen zijn verplicht als er meer dan 250 gasten zijn. Dit is niet nodig voor samenkomsten waarbij sprake is van doorstroming, zoals markten, kermissen en betogingen.
 • Voor een evenement op een buitenlocatie hebt u een vergunning nodig. Meer informatie vindt u op de pagina Een evenement organiseren.

Straat- en buurtfeesten

 • Zorg ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar houdt. Mensen uit 1 huishouden en kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden. Ook hoeven jongeren tot 18 jaar onderling geen afstand te houden.
 • Zorg ervoor dat iedereen de hygiëneregels in acht neemt.
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.
 • Doe de check om te kijken of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Meer informatie vindt u op de pagina Een evenement organiseren.

Evenement op binnenlocatie

 • Zorg ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar houdt. Mensen uit 1 huishouden en kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden. Ook hoeven jongeren tot 18 jaar onderling geen afstand te houden.
 • Zorg ervoor dat iedereen de hygiëneregels in acht neemt.
 • Dansvoorzieningen zijn niet toegestaan. Buiten dansen mag met maximaal 250 personen en met 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Zitplaatsen zijn verplicht. Dit geldt niet voor bibliotheken, winkels en musea.
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan. Zingen is wel toegestaan bij religieuze samenkomsten.
 • Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht als er meer dan 100 gasten per ruimte zijn.
 • Voor een evenement in een binnenlocatie hebt u meestal geen vergunning nodig. Meer informatie vindt u op de pagina Een evenement organiseren.

Meer informatie of vragen?

Bekijk voor meer informatie de beleidsregels Toetsingskader evenementen in coronatijd, die burgemeester Verhoeve op 13 juli 2020 heeft vastgesteld. Deze regels geven duidelijkheid om samen veilige en gezonde evenementen te organiseren. Voor vragen over evenementen kunt u contact opnemen via e-mailadres evenementen@gouda.nl.