Leegstand melden

De gemeente Gouda wil een levendige binnenstad waarin het goed wonen, werken en recreëren is. De binnenstad is het visiteplaatje voor onze stad, daarom zet de gemeente zich in om leegstand van winkels en woningen tegen te gaan. Heeft u een pand dat al een half jaar leeg staat? Geef dit dan door aan de gemeente.

Het is belangrijk dat de gemeente, eigenaren en gebruikers van gebouwen er samen voor zorgen dat de binnenstad zo aantrekkelijk mogelijk blijft. Met een gerichte en persoonlijke benadering worden ondernemers, vastgoedeigenaren en aspirant bewoners verleid om zich te vestigen in de mooie historische binnenstad.

Invulling leegstand
Met vastgoedeigenaren wordt gekeken hoe de leegstaande panden het beste ingevuld kunnen worden en hoe de gemeente daarbij kan ondersteunen. Soms werkt deze (persoonlijke) benadering echter niet en laten eigenaren panden onnodig lang leeg staan. Om in dat geval op te kunnen treden, heeft de gemeenteraad van Gouda de Leegstandverordening vastgesteld.

Leegstandverordening
De leegstandverordening heeft voor u als eigenaar van een gebouw, niet zijnde een woning, in de Goudse binnenstad consequenties. Als een pand een half jaar leeg staat, bent u verplicht dit te melden aan de gemeente. Kort durende leegstand in verband met bijvoorbeeld een huurderswisseling hoeft dus niet gemeld te worden.

Melding maken
Geef langdurige leegstand door via het meldingsformulier. Na melding van de leegstand wordt u binnen drie maanden uitgenodigd voor een gesprek. Hierin wordt besproken welke inspanningen u hebt verricht om tot een nieuwe invulling te komen en welke ondersteuning de gemeente eventueel kan bieden.

Als een pand een jaar later nog steeds leegstaat kan de gemeente zelf een gebruiker voordragen. Indien een eigenaar daar niet aan meewerkt kan een dwangsom worden opgelegd. Maar het uitgangspunt is om in goed overleg met u tot een invulling van het pand te komen en om samen met u te werken aan een aantrekkelijke binnenstad.

Meer weten?
Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met projectleider Pauline de Mare via pauline.de.mare@gouda.nl.